رایج‌ترین عبارت  برای گفتن چه خبر عبارت‌ها زیر است:


?what's up

(چه خبر؟)


بخوانید:تولدت مبارک به انگلیسی!

برای گفتن چه خبر به انگلیسی می‌توان از عبارات زیر هم استفاده کرد:

?how are you

(حالت چطوره؟)

?how's it going

(چه خبر؟)

?yo

(چه خبر؟)

?how are you doing

(اوضاع چطوره؟)

?how goes it

(چه خبر؟)

?wassup

(چه خبر؟)

.hey

(سلام)

.good day

(چه خبر)

.hi

(سلام)

?sup

(چه خبر؟)

?what's happening

(اوضاع چه خبر؟)

.good afternoon

(بعدازظهر به خیر)

.howdy

(سلام)

?what's new

(چه خبر؟)

?how are things

(اوضاع چطوره؟)

.hello

(سلام)

.hi there

(سلام)

?how's it hanging

(چه خبر؟)

?howzit

(چه خبر؟)

.good evening

(عصربه‌خیر)

.greetings

(سلام چه خبر؟)

.hey there

(سلام)

?how do you do

(چطوری؟)

.morning

(صبح‌به‌خیر)

?wassap

(چه خبر؟)

?what ho

(چه خبر؟)

?a-yo

(سلام چه خبر؟)

.well hello

(سلام چطوری؟)

.holla

(سلام)

?what is going on

(چه خبره؟)

?how ya goin

(چطورین؟)

?how's everything

(اوضاع چطوره؟)

.greets

(سلام)

?how are things going

(چه خبرا؟)

?how is it

(چه خبرا؟)

.it's a pleasure to meet you

(از دیدنت خوشحالم)

.it's good to see you

(از دیدنت خوشحالم)

.it's nice to meet you

(از دیدنت خوشحالم)

.look what the cat dragged in

(ببین کی اینجاست)

?what is happening

(چه خبره؟)

?hi-ya

(سلام چه خبر؟)

?how are things with you

(چه خبر؟ چطوری؟)

?howdy-do

(سلام چطوری؟)

.look who it is

(ببین کی اینجاست)

?what's happenin

(چه خبره؟)

?ey up

(سلام چه خبر؟)

.hallo

(سلام)

دانلود پی دی اف این مقاله