از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی

برای گفتن این عبارت در زبان انگلیسی از موارد زیر استفاده می‌کنیم:

بخوانید:تسلیت به انگلیسی-تسلیت میگم به انگلیسی!

.Thank you for your attention

(از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی)

.Think's for your attention

(از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی)

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


به‌طورکلی می‌توان از جمله زیر برای مواقع رسمی و تشکر کردن استفاده کرد:


.I appreciate your attention

(از توجه شما سپاسگزارم )

دانلود پی دی اف این مقاله