از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی

برای گفتن این عبارت در زبان انگلیسی از موارد زیر استفاده می‌کنیم:

بخوانید:تسلیت به انگلیسی-تسلیت میگم به انگلیسی!

.Thank you for your attention

(از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی)

.Think's for your attention

(از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی)

به‌طورکلی می‌توان از جمله زیر برای مواقع رسمی و تشکر کردن استفاده کرد:


.I appreciate your attention

(از توجه شما سپاسگزارم )

دانلود پی دی اف این مقاله