امیدوارم که خوب باشید به انگلیسی

برای گفتن عبارت امیدوارم که خوب باشید در انگلیسی ازجمله‌ی زیر استفاده می‌کنیم:


.Hope you are fine

(امیدوارم که خوب باشید)

.I hope everything is going well with you

(امیدوارم همه‌چیز خوب باشد)

.I hope you are doing well

(امیدوارم که خوب باشید)

.I hope you’re doing well

(امیدوارم که خوب باشید)

.I hope all is well

(امیدوارم که همه‌چیز خوب باشد)

.I hope you’re having a great week

(امیدوارم که هفته‌ی خوبی داشته باشید)

دانلود پی دی اف این مقاله