دزد به زبان انگليسي 


دزدیدن یا دزدی کردن به انگلیسی شامل فعل‌های زیر هست:


شاید مقاله 9 کلمه برای دوست رو هم بخوای بخونی!

steal(دزدیدن)
hook(ربودن)
sneak(دزدکی حرکت کردن)
lift(سرقت کردن)
snitch(دله دزدی کردن)
swipe(کش رفتن)
mooch(تلکه کردن)


اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.معنی دزد به انگلیسی


انواع دزد رو اینجا ببینید:


دانلود ویدیوembezzler(اختلاسگر)
burglar(خانه دزد-کسی که از خانه‌ها دزدی می‌کند)
thief(دزد-کسی که از افراد دزدی می‌کند)
robber(دزد بانک-کسی که از بانک دزدی می‌کند)
hijacker(هواپیما دزد)
carjacker(ماشین دزد)
kidnapper(بچه ربا-کسی که کودکان را می‌دزدد)
abductor(آدم ربا-کسی که بچه‌ها را می‌دزدد)
joyrider(ماشین دزد-کسی که از برای تفریح ماشین می‌دزدد)
pirate(دزد دریایی-دزد آثار ادبی)
shoplifter(دزد مغازه-کسی که از مغازه‌ها دزدی می‌کند)
smuggler(قاچاقچی)
mugger(دزدیدن به‌زور به انگلیسی-زورگیر-خفتگیر)
bandit(راهزن-دزد سر گردنه)
plagiarist(دزد آثار ادبی)
looter(غارتگر)
plunderer(غارتگر)
poacher(شکارچی غیرقانونی)

با نظرات خودتون به ما انرژی بدین!

دانلود پی دی اف این مقاله