دوست به انگلیسی


دانلود ویدیو

9 معادل برای دوست به انگلیسی

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


mate 

pal 

dude 

cobber 

buddy 

playmate 

homie 

roomie 

amigo