دوست به انگلیسی


دانلود ویدیو

9 معادل برای دوست به انگلیسی

ویدیو تولدت مبارک رو هم ببین!

mate 

pal 

dude 

cobber 

buddy 

playmate 

homie 

roomie 

amigo