کلمات انگلیسی با پیشوند un

Un یک پیشوند است به معنی not. از un برای ساختن حالت منفی و مخالف صفت­ها، قیدها و اسم‌ها استفاده می‌شود.

شاید بخواهید سایر پیشوندها مثل im/in/ir/non را هم بخوانید.

10 کلمه انگلیسی رایج با پیشوند un

Unable

ریشه کلمه:able

معنی: ناتوان بودن در انجام کاری

مثال: She is unable to work out

او در ورزش کردن ناتوان است.Unaware

ریشه کلمه: aware

معنی: ناآگاه بودن از چیزی

مثال: I was unaware about the plans had changed

من از تغییر برنامه‌ها ناآگاه بودم.


Unbeaten

ریشه کلمه: beat

معنی: شکست‌ناپذیر

مثال: Arsenal went the whole season unbeaten

آرسنال تمام فصل را بدون شکست پیش برد.


Uncommon

ریشه:common  

معنی: نا رایج

مثال:It’s uncommon to drive to work

رانندگی کردن تا محل کار نا رایج است.


Undress

ریشه کلمه:dress

معنی: درآوردن لباس

مثال:Get undressed and get into the water

لباس‌هایت را دربیاور و برو داخل آب


Unemployment

ریشه کلمه:employ

معنی: بیکار

مثال:The government never decreased the unemployment

دولت هرگز بیکاری را کاهش نداد


Unfair

ریشه کلمه:fair

معنی: ناعادلانه

مثال:It’s unfair to ask Jim to work late

این ناعادلانه است که از جیم بخواهیم تا دیروقت کار کند


Unfit

ریشه کلمه:fit

معنی: ناسالم، نادرست، نافرم

مثال:I’m too unfit to play tennis with you

من برای تنیس بازی کردن با تو خیلی نافرم هستم


Unhappy

ریشه کلمه:happy

معنی: ناراحت

مثال:she is very unhappy about last night

او به خاطر دیشب خیلی ناراحت است


Unreliable

ریشه کلمه:rely

معنی: غیرقابل‌اعتماد

مثال:He is totally unreliable, I don’t trust him

او کاملاً غیرقابل‌اعتماد است، به او اعتماد ندارم.


میدونید که نظر شما برای ما ارزشمنده، پس حتماً نظرت رو پائین همین مقاله برامون بذار!
دانلود این مقاله