حروف بزرگ در گرامر زبان انگلیسی، در موارد زیر کاربرد دارند:

توصیه میکنیم حتماً مقاله اسم جنس را مطالعه کنید.

1. ابتدای اسم افراد و القاب

Winston Churchill

Doctor Matt

The Queen of England

نکته:  در گرامر زبان انگلیسی ضمیر I همیشه با حرف بزرگ نوشته میشود.

2. اسم مشاغل و کتاب ها و... .

 (جنگ و صلح) War and Peace

(جرم و جزا) Crime and Punishment

3. ماه های سال

(جولای) July
 (ژانویه) January
(آگوست) August
(فوریه) February
(سپتامبر) September
(مارس) March
(اکتبر) October
 (آوریل)April
(نوامبر) November
(می) May
(دسامبر)December
(ژون) June


4. روزهای هفته

Monday(دوشنبه)
Sunday(یک شنبه)
Wednesday(چهارشنبه)
Tuesday(سه شنبه)
Friday(جمعه)
Thursday(پنج شنبه)
 
Saturday(شنبه)
 

5. فصل های سال اینگونه نیستند!

spring(بهار)
summer(تابستان)
autumn(پائیز)
winter(زمستان)


6. تعطیلات

Boxing day
Thanksgiving day
Christmas


7. اسم کشورها و قاره ها

Asia(آسیا)
England(انگلیس)
America(آمریکا)
Iran(ایران)
China(چین)
Europe(اروپا)


8.در ابتدای جمله:

(او برادر من است) .He is my brother

در گرامر زبان انگلیسی رعایت نکات بزرگ نویسی حروف در ابتدای کلمات، بسیار مهم است.

دانلود این مقاله

حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.