ترکیب دو اسم در انگلیسی


اسم ترکیبی در گرامر زبان انگلیسی، اسمی است که از دو قسمت تشکیل شده است. این اسم ها بسیار پرکاربرد هستند. این اسم ها معمولاً دو قسمت دارند. قسمت اول نوع سوژه را بیان میکند و قسمت دوم راجع به قسمت اول توضیح میدهد.

مقاله مربوط به شمارش اسم ها را مطالعه کنید.

به جدول زیر توجه کنید:

ترکیب
چه کسی/چه چیزی
چه نوع/چه هدف
Policeman(پلیس)
Man(آقا)
Police(پلیس)
bedroom(اتاق خواب)
room(اتاق)
bed(تخت)

برای اینکه صفرتاصد زبان انگلیسی رو یاد بگیری، حتی در خانه و محل کار، فقط با موبایلی که توی دستته، کتاب صددرصد رایگان من که اسمش "مکالمه مبتدی برای تنبل ها" هست رو از این صفحه 👉 دانلود کن تا از لذت یادگیری زبان انگلیسی شگفت زده بشی.


این اسم ها در گرامر زبان انگلیسی، میتوانند به چند روش نوشته شوند:

1. به عنوان یک کلمه مجزا:

Policeman(پلیس)

2. به عنوان دو اسم و جداشده با یک خط:

Dinning-table(میز غذاخوری)

3. به عنوان دوتا کلمه جدا:

Water tank (تانکر آب)

قانون مشخصی در گرامر زبان انگلیسی وجود ندارد که بگوید: به کدام یک از شیوه های بالا کلمات نوشته میشوند. ولی میتوانید از جدول زیر استفاده کنید:

مثال ها
دوقسمت شامل
Bedroom(اتاق خواب)
اسم + اسم
Rainfall(باران)
فعل + اسم
Hanger-on(وابسته)
قید + اسم
Swimming pool(استخر)
اسم + فعل
Lookout(مراقب)
قید + فعل
Greenhouse(گلخانه)
اسم + صفت
Public speaking(سخنرانی)
فعل + صفت
Bystander(تماشاگر)
اسم + قید
Output(خروجی)
فعل + قید


اسم های ترکیبی در گرامر زبان انگلیسی، معمولاً معنای متفاوتی از دو کلمه به صورت مجزا دارند.

به طور کلی برای جمع بستن اسم های ترکیبی در زبان انگلیسی،  به پایه کلمه s یا es استفاده میکنیم:

جمع
مفرد
Three tennis shoes
A tennis shoe
Two toothbrushes
A toothbrush
Two women-doctors
A woman-doctor
Two mothers-in-law
A mother-in-law

دانلود این مقاله

حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.