اسم ها


اسم ها در گرامر زبان انگلیسی بسیار پراهمییت هستند و شناختن آن ها در یادگیری زبان انگلیسی بسیار به شما کمک میکند.


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438