تسلیت به انگلیسی-تسلیت میگم

شاید گفتن تسلیت خیلی راحت باشد، ولی نوشتن یک متن تسلیت به انگلیسی شاید کمی سخت باشد. مه به دنبال کلمات می‌گردیم. نمی‌دانیم چه چیزی تسلی‌بخش است. نگران این هستیم که نکند کلمه‌ی اشتباهی را بگوییم.


تسلی دادن نه‌تنها آسان نیست بلکه مهم است که همدردی را به‌درستی برساند. کلمات ما نمی‌تواند درد از دست دادن عزیزان را از بین ببرد، ولی به کسی که عزیزش را ازدست‌داده است احساس دوست داشتن و پشتیبانی می‌دهد.

شاید معادل‌هایی که برای تسلیت گفتن به انگلیسی در زیر برای شما آورده‌ایم، دقیقاً چیزی نباشد که شما دنبالش می‌گردید، ولی به شما ایده می‌دهند تا جمله‌ی درست را برای تسلیت بگوئید.

بخوانید:آیلتس چیست؟

تسلیت گفتن به انگلیسی

دانلود این ویدیو

دلایل بسیار زیادی وجود دارد تا شما پیام تسلیت خودتان را کوتاه بیان کنید. به‌طورکلی می‌توانید از موارد زیر برای عرض تسلیت به انگلیسی استفاده کنید.

.We are so sorry for your loss

(ما برای عزیز ازدست‌رفته‌ی شما خیلی متأسفیم)

.I’m going to miss her, too

(دل من هم برای او تنگ می‌شود)

.I hope you feel surrounded by much love

(امیدوارم که با عشق احاطه شوید)

.Sharing in your sadness as you remember Dan

(ما را در غم خودتان شریک بدانید همان‌طور که یاد دن را به خاطر دارید )

.Sending healing prayers and comforting hugs. I am so sorry for your loss

(برای شما دعاهای سرشار از بهبودی و آغوش آرام می‌فرستم. تسلیت میگویم)


برای اینکه صفرتاصد زبان انگلیسی رو یاد بگیری، حتی در خانه و محل کار، فقط با موبایلی که توی دستته، کتاب صددرصد رایگان من که اسمش "مکالمه مبتدی برای تنبل ها" هست رو از این صفحه 👉 دانلود کن تا از لذت یادگیری زبان انگلیسی شگفت زده بشی.


.With deepest sympathy as you remember Robert

(با عمیق‌ترین همدردی ما که رابرت ره در یاد دارید)

 .My thoughts are with you and your family

(غمگین شدم که شنیدم پدربزرگت فوت کرده است. به تو و خانواده‌ات تسلیت میگویم)

.Remembering your wonderful mother and wishing you comfort

(یاد مادر فوق‌العاده‌ات گرامی و برای تو آرامش آرزو می‌کنم)

.It was truly a pleasure working with your father for 17 years. He will be deeply missed
 (کار کردن با پدرت به مدت هفده سال لذت‌بخش بود. جای خالی او عمیق حس می‌شود)

.We are missing Anne along with you. With heartfelt sympathy

(جای خالی آن اینجا با تو حس می‌شود. با آرزوی همدردی قلبی)

Thinking of you and wishing you moments of peace and

 .comfort as you remember a friend who was so close to you

(به یاد شما هستیم و  اوقاتی پر از آرامش و صبر برای شما آرزو می‌کنیم نظر به اینکه دوستی که خیلی به تو نزدیک بود را به یاد داری)

.Our family is keeping your family in our thoughts and prayers

(خانواده ما شمارا در فکر و دعاهای خود سهیم می‌کند)

.Holding you close in my thoughts and hoping you are doing OK

(تو را در خیال خودم در آغوش می‌گیرم و امیدوارم که حالت خوب باشد)


تسلیت گفتن به عزیزان به‌طورکلی

.I’m so sorry to hear of your loss

(خیلی متأسفم که خبر از دست دادن عزیز شمارا می‌شنوم)

.I’m stunned by this news. I’m so very sorry for your loss

 (من با شنیدن این خبر شوکه شدم. خیلی متأسفم بابت از دست دادن عزیزتان)

.My heart aches to hear this news. I’m praying for everyone

 (قلبم از شنیدن این خبر درد می‌کند. من برای همه دعا می‌کنم)

.I love you and I’m here for you

 (من دوستت دارم و من اینجا هستم به خاطر تو)

.Please know that your friends love you and are here for you

 (لطفاً بدان که دوستانت تو را دوست دارند و برای تو اینجا هستند)

.I’m so sorry. My heart goes out to you

 (من واقعاً متأسفم. برای شما همدردی می‌کنم)

.My deepest sympathies to you and your family

 (همدردی عمیق من به شما و خانواده‌تان)

.God bless you and your family

 (تسلیت عرض می‌کنم)

.My thoughts and prayers are with you in your time of grief

 (افکار و دعاهای من با شماست در هنگام ناراحتی)

.I’m so sorry for your loss. I’m going to miss her/him too

 (خیلی متأسفم بابت از دست دادن عزیزتان. من هم دلم برایش تنگ می‌شود)

.I wish you peace and comfort as you grieve

 (هنگام ناراحتی شما برایتان آرزوی صبر و آرامش می‌کنم)

.Please accept our deepest condolences for your loss

 (لطفاً تسلیت عمیق ما را به خاطر از دست دادن عزیزتان بپذیرید)

.What a beautiful life she/he lived. I’m so very sorry for your loss

 (چه زندگی زیبایی داشت. بابت از دست دادن عزیزتان متأسفم)

.My heart is heavy today, and I know yours is too

 (قلبم امروز سنگین است و میدانم قلب شما هم سنگین است)

.Words can’t describe how sorry I am at this loss. You’re in my prayers

 (کلمات نمی‌توانند تعریف کنند چقدر متأسفم. شما در دعاهای من هستید)

.As you go through this difficult time, remember that you are so loved

 (هم‌زمان که از این شرایط سخت گذر می‌کنید، به یاد داشته باشید که خیلی شمارا دوست داریم)

.You and your family are in my thoughts as you grieve this loss. All my love

 (تو و خانواده‌ات در افکار من هستید وقتی‌که عزاداری می‌کنید. تمام عشق من)

.I wish I could be there to comfort you as you grieve. I’m holding you in my heart

 (ای‌کاش آنجا بودم تا شمارا تسلی دهم هنگام این غم. من شمارا در قلبم نگه می‌دارم)

.What a great loss to the world. She/he will be missed by so many

 (دنیا چه شخص بزرگی را از دست داد. خیلی‌ها دل‌تنگ او می‌شوند)

.My heart goes out to you and to everyone who loved her/him. This is such a huge loss

 (من با شما و هرکسی که او را دوست داشت همدردی می‌کنم. این مصیبت بزرگی است)

.What a lovely person, who will be deeply missed

(چه شخص بزرگی، چه کسانی که عمیق دل‌تنگ او خواهند شد)


تسلیت برای از دست دادن همسر

I was so sorry to hear of your loss. Remembering your great love story today and always

 (خیلی متأسف بودم که خبر از دست دادن عزیز شمارا شنیدم. داستان بزرگ شما امروز و برای همیشه به یادگار خواهد ماند)

A lifetime together is never enough. I am thinking of both of you with so much love

 (یک‌عمر زندگی باهم هرگز کافی نیست. من به هردوتای شما با عشقی زیاد نگاه می‌کنم)

Your loving marriage was an inspiration to me

 (ازدواج عاشقانه ی شما برای من الهام‌بخش بود)

I know your love will always continue, even though you are parted

 (میدانم عشق شما ادامه خواهد داشت، اگرچه شما جدا شدید)

I’ll always remember the love in your eyes when you looked at each other

 (من همیشه عشقی که در نگاه شما بود را همیشه به یاد خواهم داشت وقتی‌که به هم نگاه می‌کردید)

Your true love story is beautiful to all who know you. I’m keeping you in my thoughts

(داستان واقعی عشق شما برای همه‌ی کسانی که شمارا می‌شناسند، زیبا است. من شمارا در ذهنم نگه می‌دارم)


تسلیت برای از دست دادن پدر و مادر

I have such precious childhood memories of your mom/dad.

 .I know you’ll miss her/him so much

 (من خاطرات گران‌بهایی از پدر/مادرت در دوران کودکی دارم. میدانم که تو هم دل‌تنگ او می‌شوی)

.Your mom/dad was such an incredible person. No one can ever replace him/her

 (پدر/مادر تو انسان شگفت‌انگیزی بود. هیچ‌کسی نمی‌تواند جایگزین او شود)

No matter how old we are, it’s never easy to lose a parent

 .My thoughts and prayers are with you as you grieve

 (مهم نیست چقدر سن داریم. از دست دادن والدین هرگز آسان نیست. افکار و دعاهای من برای شماست وقتی‌که ناراحت هستید)


تسلیت برای از دست دادن خواهر یا برادر

.My deepest condolences on the loss of your sister/brother

 (تسلیت عمیق من برای از دست دادن خواهر/برادرتان)

I’m so glad I had a chance to know your sister/brother.

 .He/she was a special person who will be so sorely missed

 (من خیلی خوشحالم که شانس این را داشتم تا خواهرت/برادرت را بشناسم. او انسان خاصی بود که عمیق جای خالی‌اش حس می‌شود)

I wish I had been able to meet your sister/brother.

 .I know from your stories how special she/he was

 (ای‌کاش توانسته بودم خواهرت/برادرت را می‌دیدم. از تعریف‌های شما میدانم که او چقدر خاص بود)

.Our siblings carry a piece of our hearts in theirs. Thinking of you and your family

(خواهر برادر ما بخشی از قلب ما را در قلبشان دارند. به تو و خانواده‌ات فکر می‌کنیم)


تسلیت برای مرگ ناگهانی

.I am so sorry to hear of this unexpected loss. Please accept my heartfelt condolences

 (من خیلی از شنیدن مرگ عزیزتان متأسفم. لطفاً تسلیت قلبی من را بپذیرید)

.My heart goes out to you after this sudden loss. You’re in my thoughts and prayers

 (بعدازاین مرگ ناگهانی با شما همدردی می‌کنم. تو در دعاها و افکار من هستی)

.I was so saddened to hear this shocking news. My heart goes out to you at this time of grief

 (من خیلی شوکه شدم از شنیدن این خبر شوکه کننده. من با شما در این غم همدردی می‌کنم)

.This is such a shock. All my best wishes to you and your family

(این خیلی شوکه کننده بود. بهترین آرزوها برای تو و خانواده‌ات)

تسلیت برای از دست دادن فرزند

.so terribly sorry for your loss

 (واقعاً متأسفم برای مرگ عزیزتان)

.There are no words for such an unimaginable loss. You’re in my thoughts/prayers/heart

 (هیچ کلمه‌ای برای تعریف این مرگ غیرقابل‌باور نیست. شما در قلب ما هستید)

It has been such a joy in my life to know your beautiful child.

 .She/he has been a light in the world, and still is

 (شناختن فرزند زیبای شما برای من لذت‌بخش بود. او مانند یک چراغی در دنیا بود و هست )

.Please know I’m here for you and I’m thinking of you all the time

(لطفاً بدان من برای تو اینجا هستم و به تو فکر می‌کنم تمام مدت)


تسلیت برای خودکشی

.This is so unfair. My heart hurts for you

 (این خیلی ناعادلانه است. دلم برای شما تنگ است)

.I’m so sorry for your loss. I pray that she/he has found peace

 (من برای مرگ عزیزتان متأسفم. امیدوارم که روحش شاد باشد)

.I can’t imagine the pain you’re feeling. I’m here if you need to talk

(نمی‌توانم دردی که حس می‌کنی را تجسم کنم. من اینجا هستم اگر نیاز داری که حرف بزنی)


تسلیت برای سالگرد وفات

I know today is a very hard day. There are so many precious memories.

 .I’m here for you today and always

 (من میدانم امروز روز سختی است. خاطرات ارزشمند زیادی هست. من امروز و همیشه برای تو اینجا هستم)

Your friends still have you in their thoughts and prayers.

 .Please reach out if we can help

 (دوستان تو هنوز برای تو دعا می‌کنند و در قلبشان هستی. لطفاً بگو اگر می‌توانیم کمکی کنیم)

.Your loved ones haven’t forgotten you, and you’re in my heart on this sad anniversary

 (عزیزانت تو را فراموش نکرده‌اند، و تو در قلبم هستی در این سالگرد غمگین)

I know your grief still continues. I’m holding you up in my prayers

 .as you remember a wonderful life

(میدانم که غمت هنوز ادامه دارد. من تو را در خیالم نگه می‌دارم وقتی‌که یک زندگی زیبا را به یاد داری)


تسلیت برای از دست دادن حیوان خانگی

.Our pets are some of our very best friends. Thinking of you as you grieve

(حیوانات خانگی ما بخشی از بهترین دوستان ما هستند. در غمت به تو فکر می‌کنیم)


راه‌های بیشتر برای تسلیت گفتن به انگلیسی

.Death ends a life, not a relationship

 (مرگ زندگی را پایان می‌دهد، نه یک رابطه را)

.Gone too soon — but his/her love lives on. You’re in my thoughts

 (خیلی زود رفت ولی عشقش زنده است. تو در خیالات منی)

.As long as you live, your loved one will live on through you

(تا زمانی که زنده‌ای عزیزانت از طریق تو زندگی می‌کنند)

.The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit

 (خداوند به دل‌شکستگان و آنان که روحشان آسیب‌دیده است نزدیک است)

.I was so sorry to hear of your loss. The thoughts of many are with you

 (من خیلی متأسف بودم از شنیدن خبر مرگ عزیزتان. تو در خیال خیلی‌ها هستی)

.We will cherish their memories forever

 (ما برای همیشه خاطرات او را عزیز می‌داریم)

.Remembering you and your loved one today and always

 (تو و عزیزانت را امروز و برای همیشه به یاد خواهیم داشت)

.Don’t let go of your precious memories. They’ll get you through this difficult time

 (اجازه نده خاطرات ارزشمندت از بین برود. آن‌ها تو را از مسیر رد شدن از این سختی کمک می‌کند)

.My heart is breaking for you. I’m praying for you and hoping you’ll find some comfort

 (قلبم به خاطر شما ناراحت است. من برای شما دعا می‌کنم و امیدوارم که کمی آرامش بیابید)

.I’m lighting a candle in your dear loved one’s honor

 (من به‌افتخار عزیزان شما شمعی روشن می‌کنم)

His/her life was far too short, but it made a big

.impact on the world. I’ll always remember him/her

 (زندگی او خیلی کوتاه بود، ولی تأثیر زیادی در جهان گذاشت. من همیشه او را به یاد خواهم داشت)

I’m so sorry for your great loss. Remember that

.I’m just a phone call away if you need to talk

(من خیلی برای مرگ عزیزتان متأسفم. به یاد داشته باش فقط با یک تماس می‌توانی با من حرف بزنی)

دانلود پی دی اف این مقاله