بزن به چاک به انگلیسی


دانلود ویدیو بزن به چاک به انگلیسی

برای گفتن "بزن به چاک" به انگلیسی از عبارت‌های زیر استفاده می‌کنیم:


بخوانید:حوصله ندارم به انگلیسی👉👉


take a hike
(بزن به چاک)

buzz off
(بزن به چاک)

beat it
(بزن به چاک)

piss off
(بزن به چاک-گم شو)

دانلود پی دی اف بزن به چاک به انگلیسی