تا کی باز هستید؟ به انگلیسی


دانلود ویدیو

چگونه می‌توان به انگلیسی گفت "تا کی"؟

برای گفتن این عبارت کافی است که از ساختار زیر استفاده کنید:

 How + late

 به مثال زیر توجه کنید؟

?How late are you open

(تا کی باز هستید؟)


نه‌تنها در این مثال بلکه در مثال‌های دیگر هم می‌توان از این ساختار استفاده کرد. کافی است که بعد از کلمه‌ی How یک صفت بیاورید. به جملات زیر توجه کنید:

?How tall are you

(قدت چقدر است؟)

?How old is than man

(آن مرد سنش چه قدر است؟)

?How heavy are you

(وزنت چند است؟)

?How tall is that tree

(آن درخت چقدر بلند است؟)

دانلود پی دی اف این مقاله