حوصله ندارم به انگلیسی

دانلود ویدیو

مقاله مکالمه زبان انگلیسی برای مبتدی ها رو از دست نده!

حوصله ندارم به انگلیسی.هوس کردم به انگلیسی

 برای گفتن هوس کردم یا حوصله ندارم به انگلیسی، از ساختار زیر استفاده میکنیم:


 یعنی حوصله ندارم I don't fell like doing something 

  یعنی هوس کردم I feel like doing something

 برای دیدن کاربرد و مثال ویدیو رو ببین.

به مثال های زیر توجه کنید:

.I don't feel like eating anything

(حوصله ندارم چیزی بخورم)

.I don't feel like studying

(حوصله ندارم درس بخوانم)