حوصله ندارم به انگلیسی

دانلود ویدیو

مقاله مکالمه زبان انگلیسی برای مبتدی ها رو از دست نده!

حوصله ندارم به انگلیسی.هوس کردم به انگلیسی

 برای گفتن هوس کردم یا حوصله ندارم به انگلیسی، از ساختار زیر استفاده میکنیم:


 یعنی حوصله ندارم I don't fell like doing something 

  یعنی هوس کردم I feel like doing something

 برای دیدن کاربرد و مثال ویدیو رو ببین.

به مثال های زیر توجه کنید:

.I don't feel like eating anything

(حوصله ندارم چیزی بخورم)

.I don't feel like studying

(حوصله ندارم درس بخوانم)

البته به روش های دیگه هم میشه حوصله ندارم به انگلیسی رو گفت👇

دانلود ویدیو حوصله ندارم به انگلیسی

.I'm not in the mood(حوصله ندارم)


.I'm not in the mood for playing(حوصله بازی کردن ندارم)


Get out of here/get out of my face(برو بابا ولمون کن حوصله ندارم)


I'm bored stiff(من کاملاً بی‌حوصله هستم)


I'm in a lousy mood(من در بدترین حالت بی‌حوصلگی هستم)


I don't feel like studying(حوصله درس خواندن ندارم)

I feel like playing the piano(هوس کردم پیانو بزنم)


دانلود پست حوصله ندارم به انگلیسی