حالت چطوره به انگلیسی


بهترین راه برای پرسیدن حال  کسی این است که بپرسیم:?How are you

(حال شما چطور است)

بخوانید:چه خبر به انگلیسی!

البته از روش‌های زیر هم می‌توان استفاده کرد:

?How’s everything

(حال شما چطور است)

برای اینکه صفرتاصد زبان انگلیسی رو یاد بگیری، حتی در خانه و محل کار، فقط با موبایلی که توی دستته، کتاب صددرصد رایگان من که اسمش "مکالمه مبتدی برای تنبل ها" هست رو از این صفحه 👉 دانلود کن تا از لذت یادگیری زبان انگلیسی شگفت زده بشی.


?How’s it going

(حال شما چطور است)

?How are things

(حال شما چطور است)

?What’s up

(چه خبر)

?How are you doing

(چطوری)

?What’s new

(چه خبر)

?You all right

(خوبی)

?How have you been

(حال شما چطور است)

?How are things going

(حال شما چطور است)

?Are you well

(خوبی)

?What’s going on

(چه خبر)

?How are you feeling

(حال شما چطور است)

?What are you up to

(چیکار می‌کنی)

?What’s sizzling

(چه خبر)

?How do you do

(حال شما چطور است)

!Howdy

(سلام)

?What’s good in the hood

(حال شما چطور است)

!Long time no see

(خیلی وقته ندیدمت)

?What’s new with you

(حال شما چطور است)

?How long has it been

(حال شما چطور است)

?Must be tough, huh

(چه خبر)

?Sup

(چه خبر)

?What is happening

(چه خبرا)

?How are you holding up

(حالت چطور است)

?How is life sailing

(حال شما چطور است)

?What are you heading

(برنامت چیست)

?How are things coming along

(حالت چطور است)

?What was the highlight of your day, so far

(تا الآن مهم‌ترین انفاق چه بوده است)

?How was your day

(روزت چطور بود)

?What have you been doing since we last talked

(حالت چطور بوده از وقتی آخرین بار حرف زدیم)

?How do you fare

(حال شما چطور است)

?How’s it rolling

(حال شما چطور است)

?What’s up with the flow

(چه خبر است)

?What’s with the face

(چته)

?How’s everything coming together

(حالت چطور است)

?Is there anything concerning you

(آیا چیزی نگرانت می‌کند)

?What’s the latest buzz in your world

(چه خبرا)

?What’s shakin

(چه خبر)

دانلود پی دی اف این مقاله