اعضای بدن به انگلیسی

اعضای بدن به انگلیسی میشه چی؟

 .توی این ویدیو اعضای بدن رو از سرتاپا باهم یاد میگیریم.


اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


 .brain(مغز)

 eyebrow(ابرو)

 eye(چشم)

 nose(بینی)

 mouth(دهان)

 tooth(دندان)

 tongue(زبان)

 lips(لب ها)

 neck(گردن)

 chest(سینه)

 shoulders(شانه ها)

 lungs(شش ها)

 heart(قلب)

 stomach(معده)

 intestine(روده)

 bladder(مثانه)

 bone(استخوان)

 leg(پا)

 foot(پا)

 sperm(اسپرم) 

egg(تخمک)