حیوانات به انگلیسی به همراه تلفظ
حیوانات خانگی به انگلیسی

Dog(سگ)

Puppy(توله‌سگ)

Turtle(لاک‌پشت)

Rabbit(خرگوش)

Parrot(طوطی)

Cat(گربه)

Kitten-Kitty(بچه‌گربه)

Goldfish(ماهی زینتی)

Mouse(موش)

Tropical fish(ماهی استوایی)

Hamster(همستر)

شاید بخواهی اسم کشورها و ملیت را هم یاد بگیری!اسم پرندگان به انگلیسی


crow(کلاغ)

peacock(طاووس)

Dove(قمری)

sparrow(گنجشک)

goose(غاز)

stork(لک‌لک)

pigeon(کبوتر)

hawk(شاهین)

eagle(عقاب)

raven(کلاغ‌سیاه)

flamingo(فلامینگو)

seagull(مرغ دریایی)

ostrich(شترمرغ)

swallow(پرستو)

blackbird(توکا)

penguin(پنگوئن)

robin(سینه‌سرخ)

swan(قو)

owl(جغد)

woodpecker(دارکوب)


حیوانات پستاندار به انگلیسی


squirrel(سنجاب)

chimpanzee(شامپانزه)

monkey(میمون)

gorilla(گوریل)

ox(گاو)

lion(شیر)

panda(پاندا)

walrus(شیردریایی)

otter(سمور )

kangaroo(کانگورو)

goat(بز)

horse(اسب)

koala(کووالا)

mole(موش کور)

elephant(فیل)

leopard(پلنگ)

Hippopotamus(اسب آبی)

giraffe(زرافه)

fox(روباه)

coyote(کایوت)

hedgehog(خارپشت)

deer(گوزن)

camel(شتر)


حیوانات وحشی به انگلیسی

otter(سمور)

deer(گوزن)

camel(شتر)

reindeer(گوزن شمالی)

rat(موش صحرایی)

badger(گورکن)

lizard(مارمولک)

mare(مادیان)

hedgehog(خارپشت)

woodpecker(دارکوب)

giraffe(زرافه)

starfish(ستاره دریایی)

koala(کوالا)

alligator(تمساح)

owl(جغد)

tiger(ببر)

bear(خرس)

blue whale(وال آبی)

coyote(کایوت)

chimpanzee(شامپانزه)

raccoon(راکون)

lion(شیر)

wolf(گرگ)

crocodile(کروکدیل)

dolphin(دلفین)

elephant(فیل)

squirrel(سنجاب)

snake(مار)

kangaroo(کانگورو)

elk(گوزن شمالی)

hippopotamus(اسب آبی)

rhino(کرگدن)

fox(روباه)

gorilla(گوریل)

bat(خفاش)

have(خرگوش)

toad(وزغ)

frog(قورباغه)

deer(گوزن)


اسم حیوانات دریایی به انگلیسی

crab(خرچنگ)

fish(ماهی)

octopus(هشت‌پا)

shark(کوسه)

seahorse(اسب دریایی)

walrus(شیر ماهی)

starfish(ستاره دریایی)

whale(وال)

penguin(پنگوئن)

jellyfish(ستاره دریایی)

squid(ماهی مرکب)

lobster(لابستر)

pelican(پلیکان)

clams(صدف خوراکی)

seagull(مرغ دریایی)

dolphin(دلفین)

shell(صدف)

sea urchin(توتیا)

otter(سمور)

sea lion(شیر دریایی)

coral(مرجان)


اسم حشرات به انگلیسی

moth(پروانه)

bee(زنبور)

butterfly(پروانه)

spider(عنکبوت)

ladybird-ladybug(کفشدوزک)

ant(مورچه)

dragonfly(سنجاقک)

fly(مگس)

mosquito(پشه)

grasshopper(ملخ)

beetle(سوسک)

cockroach(سوسک حمام)

centipede(هزارپا)

worm(کرم)

louse(شپش)

دانلود این مقاله