حوصله ندارم به انگلیسی

دانلود ویدیو

چطوری به انگلیسی بگیم "حوصله ندارم"

حوصله ندارم به انگلیسی

قسمت اول حوصله ندارم رو از اینجا ببین!

برای گفتن حوصله ندارم به انگلیسی میتونیم از یکی از این شش روش استفاده کنیمI’m not in the mood(حوصله ندارم)

I’m not in the mood for playing(حوصله بازی کردن ندارم)

Get out of here/get out of my face(برو بابا ولمون کن حوصله ندارم)

I’m bored stiff(من کاملاً بی‌حوصله هستم)

I’m in a lousy mood(من در بدترین حالت بی‌حوصلگی هستم)

I don’t feel like studying(حوصله درس خواندن ندارم)

I feel like playing the piano(هوس کردم پیانو بزنم)

کتاب صددرصد رایگان مکالمه مبتدی انگلیسی برای تنبل ها رو از دست نده!