مگه نه به انگلیسی

مقاله question tags  رو از اینجا مطالعه کن
لازمه برای اینکه بتونیم بگیم مگه نه، ساختارهای زمان رو بلد باشیم. پس به بخش گرامر question tags یه سر بزنین و اون رو مطالعه کنین.