مقاله question tags  رو از اینجا مطالعه کن

لازمه برای اینکه بتونیم بگیم مگه نه، ساختارهای زمان رو بلد باشیم. پس به بخش گرامر سایت برین و زمان ها رو ببینین.