به جای thank you چی بگیم؟


7 تا از پرکاربردترین این جایگزین های thank you رو توی زبان انگلیسی براتون آوردم. 

بعد از اینکه ویدیو رو دیدین، بنویسین به چه شیوه های دیگه بلدین؟