به جای thank you چی بگیم؟7 تا از پرکاربردترین این جایگزین های thank you رو توی زبان انگلیسی براتون آوردم. 

بعد از اینکه ویدیو رو دیدین، بنویسین به چه شیوه های دیگه بلدین؟