فرق sometime/some time/sometimes 

اصطلاحات زبان انگلیسی:فرق بین sometime/sometimes/some time


توی زبان انگلیسی معمولاً این موارد به جای هم زیاد استفاده میشن، پس برای اینکه دیگه این موارد رو با هم اشتباه نگیری، ویدیو رو تا آخر ببین و تست آخر ویدیو رو هم جواب بده.