در جواب thank youچه بگوییم؟


توی این مقاله 7 تا از بهترین جواب‌ها برای thank you در زبان انگلیسی رو باهم یاد می‌گیریم!

دانلود ویدیو جواب thank you


.No problem

.Don’t mention it

.I am happy to help

.You’re welcome

.My pleasure

.Anytime

.It’s not a big deal

دانلود این مقاله