نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی

از بخش مکالمه زبان انگلیسی هم دیدن کنین!حالا شما جمله زیر رو بگین

"شرایط رو بدتر نکن".

منتظر نظرات شما عزیزان هستیم!