گرامر زبان انگلیسی رایگان

آیا می‌شود بدون گرامر انگلیسی، زبان انگلیسی را یاد گرفت؟

گرامر زبان انگلیسی راهی است که از طریق آن مفهوم در قالب کلمات قرار می‌گیرد. این شامل کلمات، عبارت‌ها، جمله‌ها واژه‌ها و تمام ساختار متن می‌شود.

شاید دوست دارید سلام و احوال پرسی کردن در انگلیسی را یاد بگیرید!

انواعی از انگلیسی تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی وجود دارد. واگرایی‌های مختلف گرامر زبان انگلیسی که اینجا توضیح داده می‌شوند در بعضی از لهجه‌ها اتفاق میفتد. این مقاله گرامر زبان انگلیسی استاندارد کنونی و عمومی را شرح می‌دهد که دانستن آن برای هر زبان‌آموزی واجب است. گرامر زبان انگلیسی که در صحبت کردن و نوشتن، رسانه‌ها، سرگرمی‌ها، اخبار استفاده می‌شود. تفاوت‌هایی بین گرامر زبان انگلیسی در لهجه‌های مختلف انگلیسی آمریکایی، انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی استرالیایی وجود دارد که البته تفاوت‌های گرامر زبان انگلیسی کمتر از تفاوت‌های تلفظی و وکب (واژگان) است.انگلیسی مدرن ازنظر دستور زبان از سیستم هندواروپایی به خاطر ساختارهای تحلیلی دور شده است. ضمیرهای شخصی ساختار ریخت‌شناسی خود را بیشتر از هر چیز دیگری حفظ کرده‌اند. برای بقیه ضمیرها، اسم‌ها، صفت‌ها و حروف تعریف، ساختار گرامر زبان انگلیسی فقط بر اساس ترتیب کلمات، حروف اضافه و انگلیسی ملکی مشخص می‌شود.8 دسته کلمه یا نقش کلمه در جمله به‌صورت رایج در گرامر زبان انگلیسی تمییز داده می‌شوند:اسم، وابسته اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف‌اضافه، حرف ربط. اسم بزرگ‌ترین گروه را تشکیل می‌دهد و فعل دومین گروه بزرگ است. برخلاف اسم، در تعدادی از انگلیسی‌های هندواروپایی، اسم، جنسیت گرامری ندارد. برای درک بهتر مقاله اسم جنس را مطالعه کنیددسته‌بندی اسم‌ها و عبارت‌ها در گرامر زبان انگلیسی


اسم، فعل، صفت و قید همگی باز هستند یعنی آماده دریافت اعضای جدید (کلمات) هستند و کلمه‌های تازه می‌سازند. بقیه گروه‌ها بسته هستند مثلاً در گرامر زبان انگلیسی خیلی کم پیش می‌آید که یک ضمیر تازه‌ وارد یک‌ زبان شود! وابسته‌های اسمی که به‌طور سنتی همراه با صفت‌ها دسته‌بندی می‌شوند، همیشه به‌عنوان یک جز جدا ازجمله به‌حساب نمی‌آیند. حروف صدادار دسته‌بندی دیگر هستند، ولی به این معنا نیست که آن‌ها جزئی ازجمله واژه یا جمله در گرامر زبان انگلیسی را تشکیل نمی‌دهند.زبان شناسان عموماً باور دارند در گرامر زبان انگلیسی 9 دسته‌بندی وجود دارد: اسم، فعل، قید، صفت، قید، ضمیر حرف‌اضافه، حرف ربط، وابسته اسم، حرف ندا! کلمات در گرامر زبان انگلیسی به‌صورت عمومی برای دسته‌بندی نشانه‌گذاری نمی‌شوند. معمولاً امکان ندارد بگوئید یک کلمه فقط یک نقش می‌تواند داشته باشد. بعضی از کلمه‌ها بیش از یک نقش را می‌توانند بپذیرند. مثلاً کلمه well به معنی خوب یا به‌خوبی هم می‌تواند صفت باشد، هم قید.در گرامر زبان انگلیسی کلمات باهم ترکیب می‌شوند تا عبارت (phrase) را ایجاد کنند. عبارت معمولاً همان کاربردی را دارد که خود کلمات دارند. مثلاً عبارت my very good friend Peter به معنی دوست خیلی خوب من پیتر، یک عبارت است که می‌تواند در جمله به کار رود و نقش اسم را داشته باشد که عبارت اسمی هم هست. همین‌طور عبارت‌های صفتی نقش مشابه صفت را ایفا می‌کنند. در گرامر زبان انگلیسی همین موضوع برای عبارت‌های فعلی و عبارت‌های حرف‌اضافه برقرار است.


اسم‌ها در گرامر زبان انگلیسی


بعضی از پسوندهای رایج، اسم‌ها از بقیه اسم‌ها و یا بقیه نقش‌های جمله ایجاد می‌کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

(سن)Age

(انقباض)Shrinkage

(کلاهک)Hood

(خواهری)Sisterhoodاگرچه در گرامر زبان انگلیسی بعضی از اسم‌ها به‌صورت پایه هیچ پسوند ندارند. مثلاً:

(گربه)Cat

(چمن)Grassگاهی اسم‌ها درون گرامر زبان انگلیسی بر اساس معنی دسته‌بندی می‌شوند به‌عنوان اسمی خاص یا اسمی رایج. مثلاً:

(کورش)Cyrus

(چین)China

(قورباغه)Frog

(شیر)Milkگاهی اسم ذات یا اسم مجرد هستند:

(کتاب)Book

(لپ‌تاپ)Laptop

(شرمساری)Embarrassment

(تعصب)Prejudice

 در گرامر زبان انگلیسی اسم می‌تواند قابل‌شمارش یا غیرقابل‌شمارش باشد.

(ساعت)Clock

(شهر)City

(شیر)Milk

(برنج)Riceدر گرامر زبان انگلیسی گاهی یک اسم می‌تواند هم قابل‌شمارش، هم غیرقابل‌شمارش باشد.

(این یک شراب خوب است)This is a good wine

(من شراب قرمز را ترجیح می‌دهم)I prefer red wineدر گرامر زبان انگلیسی اسم‌های قابل‌شمارش یا مفرد هستند یا جمع. در بیشتر مواقع با اضافه کردن s یا es به انتهای اسم‌های قابل‌شمارش می‌توان حالت جمع آن‌ها را ایجاد کرد.

(سگ)Dog(سگ‌ها) dogs

(بوته)Bush(بوته‌ها) bushes

گاهی اسم‌ها قاعده‌ای برای جمع بستن ندارند.

(مرد)Man(مردها) men

(زن)Woman(زن‌ها) women

برای یادگیری بیشتر به بخش اسم‌ها در گرامر زبان انگلیسی مراجعه کنید.

گاهی بعضی اسم‌های به‌ظاهر مفرد، همراه با فعل جمع در جمله می‌آیند.

The people are coming to the castle

مردم به سمت قلعه می‌آیند.

اسم‌های انگلیسی متعلق به موارد خاصی نیستند، برخلاف سایر زبان‌ها. ولی آن‌ها حالت ملکی دارند.

(عشق عیسی)Jesus' love

(کتاب‌های بچه‌ها)children's books

عبارت‌ها در گرامر زبان انگلیسی


عبارت‌های اسمی، عبارت‌هایی هستند که ازنظر گرامری نقش مشابه اسم در جمله دارند، مثلاً می‌توانند به‌عنوان فاعل یا مفعول واقع شوند. بیشتر عبارت‌ها اسمی یک اسم در هسته خوددارند.

یک عبارت اسمی در گرامر زبان انگلیسی معمولاً از الگوی زیر پیروی می‌کند.

متمم/پس تعیین‌کننده+اسم+پیش تعیین‌کننده+وابسته

The beautiful girl of Londonوابسته اسم می‌تواند یک حرف تعریف باشد (the, a, an) یا هر معادل دیگری. برای عبارت‌های اسمی لازم است که همراه با یک وابسته اسم بیایند.پیش تعیین‌کننده می‌تواند صفت یا عبارات صفتی باشند. تعیین‌کننده‌های صفتی معمولاً قبل از صفت می‌آیند.پس در گرامر زبان انگلیسی تعیین‌کننده‌ها می‌توانند عبارات قیدی، عبارات نسبی، صفت یا عبارات وابسته وجهی، یا عبارات وابسته یا عبارات مصدری مربوط به اسم باشند.

یک مثال عالی از موارد بالا:

That rather attractive young college student to whom you were talking

در این مثال That وابسته اسم است، rather و attractive و young پیش تعیین‌کننده‌های صفتی هستند، college اسم است، student هسته عبارت است، to whom you were talking پس تعیین‌کننده است.

اسم جنس در گرامر زبان انگلیسی


سیستم گرامری اسم جنس که به‌موجب آن هر اسمی به‌عنوان مؤنث یا مذکر یا خنثی بودن است، در گرامر انگلیسی قدیمی وجود داشت. ولی بیشتر کاربردش را در انگلیسی میانی از دست داد. در انگلیسی مدرن، ویژگی‌های جنسیتی هنوز باقی است.بعضی از جنبه‌های کاربرد جنسیت در گرامر زبان انگلیسی تحت تأثیر حرکت به سمت ترجیحات زبان جنسیتی خنثی قرارگرفته است. حیوانات، سه جنسیتی هستند؛ یعنی می‌توانند ضمیر مؤنث یا مذکر یا خنثی بگیرند. عموماً فرقی بین اسم مذکر و مؤنث در گرامر زبان انگلیسی وجود ندارد. بااین‌وجود تأثیر آن کم نیست.

خنثی
مؤنث بودن
مذکر بودن
adult
woman
man
child
girl
boy
spouse
wife
husband
performer
actress
actor
chicken
hen
rooster

در گرامر زبان انگلیسی بعضی از اسم‌ها که به وظایف یا نقش افراد اشاره دارد، می‌توانند هم برای مؤنث هم برای مذکر به کار بروند. مثلاً:

(نوجوان)Teenage

(پسر/دخترخاله)Cousin

(دکتر)Doctorگاهی برای تمییز دادن جنسیت در این موارد می‌توان از male و female  استفاده کرد.

A female doctor

A male doctor


وابسته اسم در گرامر زبان انگلیسی


وابسته اسم در گرامر زبان انگلیسی گروهی کوچک از کلمات مربوط را تعیین می‌کند. شامل حروف تعریف، صفات اشاره، کلمات پرسشی،  ملکی‌ها، کلمات شمارشی و اعداد هستند. وابسته‌های اسم برای ساخت عبارات اسمی به کار می‌روند. بعضی کلمات که وابسته اسم هستند، می‌توانند نقش ضمیر هم داشته باشند.

This

That

در بعضی موارد برای یک اسم لازم است که توسط یک حرف تعریف یا بقیه وابسته‌های اسم کامل شود. مثلاً نمی‌توان گفت که cat sat on table چون‌که ازنظر گرامری درست نیست. بلکه باید گفت:The cat sat on the tableضمیرها در گرامر زبان انگلیسی


ضمیرها گروهی کوچک از کلمات مربوط هستند که به‌جای اسم یا عبارات اسمی می‌آیند و از تکرار آن جلوگیری می‌کنند. شامل ضمیر اشاره، ضمیر شخصی، ضمیر نسبی، ضمیر پرسشی و بعضی دیگر می‌شوند.

ضمیرهای شخصی انگلیسی مدرن استاندارد در زیر ببینید.

ضمیر مکلی


صفت ملکی


واکنشی


مفعولی


فاعلی

mine


my


myself


me


I


اول‌شخص مفرد
yours
your
yourself/yourselvesyou
You
دوم‌شخص مفرد
Hers, his, its
her, his, itsherself, himself,   itself
her, him, it
She, he, it, that
سوم شخص مفرد
ours
our
ourselves
us
We
اول‌شخص جمع
theirs


their


themselves


them


they


سوم شخص جمع

اشاره و پرسشی در گرامر زبان انگلیسی


ضمیرهای اشاره گرامر زبان انگلیسی شامل this و that و these و those هستند.

This car

That car

These cars

Those carsضمیرهای پرسشی در گرامر زبان انگلیسی شامل who, what, how, where, when, which هستند.

?Who Is that

?What is it

?How many books do you have

?Where is the bank

?Which one is correctعبارات نسبی در گرامر زبان انگلیسی


رایج‌ترین عبارات نسبی در گرامر زبان انگلیس شامل who, which, that هستند.

عبارت نسبی which برای اشاره به اشیا به کار می‌رود. از who برای اشاره به افراد و از that برای اشاره به همه آن‌ها استفاده می‌شود.نقش there در گرامر زبان انگلیسی


کلمه there در گرامر زبان انگلیسی که به‌عنوان یک ضمیر در برخی جملات به کار می‌رود، نقش یک فاعل ساختگی را در جمله‌های لازم اجرا می‌کند. فاعل اصلی فعل سپس به‌عنوان مکمل بعد از فعل می‌آید.این کاربرد there به‌صورت رایج در فعل be در عبارات وجودی هستند که به بودن و وجود داشتن اشاره دارند. مثلاً:

There is a heaven

There are two cups on the table

There have been a lot of problems

همچنین می‌تواند در جمله‌های عادی هم به کار رود. مثلاً:

There occurred a very strange incidentفاعل ساختگی شمارش تعداد فاعل اصلی را به عهده می‌گیرند، بنابراین هنگامی‌که مکمل جمع باشد، فعل جمع می‌گیرند. اگرچه در گرامر زبان انگلیسی غیررسمی there is برای هم جمع و هم مفرد به کار می‌رود.فاعل ساختگی می‌تواند وارونگی را تحمل کند.

?Is there a test today

همچنین می‌تواند بدون همراهی فاعل اصلی در جملات کوتاه و تگ‌های پرسشی بیاید.

.There wasn’t a discussion, was there? There wasکلمه there در این‌چنین جملاتی به‌عنوان یک قید آنالیز می‌شود، یا به‌عنوان مسند ساختگی تا به‌عنوان یک ضمیر. درهرحال، شناسایی آن به‌عنوان یک ضمیر بیشتر منطقی است با رفتار آن در جملات معکوس و تگ‌های پرسشی، طبق چیزی که در بالا گفته شد.چون‌که کلمه there همچنین می‌تواند استدلال کننده مستقیم قید باشد. به جمله زیر دقت کنید:

There is a river

این جمله هم می‌تواند معنی "یک رود وجود دارد" را بدهد که there نقش ضمیر دارد، هم‌معنی"یک رود در آن مکان هست" که there نقش قید دارد. در مکالمه کردن، حالت قیدی استرس دارد، درحالی‌که در حالت ضمیر این‌گونه نیست. درواقع ضمیر خیلی ضعیف است.


بقیه ضمیرها در گرامر زبان انگلیسی


سایر ضمیرها در گرامر زبان انگلیسی معمولاً یکسان هستند در قالب وابسته‌های اسم به‌ویژه اسم‌های شمارش مثل many, much, a little. گاهی اوقات، شکل ضمیر متفاوت است. به‌عنوان none یا هیچ که شامل nothing, everyone, somebody و غیره هستند. در بخش گرامر سایت درباره ضمیرهای غیرقابل اندازه گیری توضیح لازم را داده ایم. یکی دیگر از ضمیرهای غیرقابل‌شمارش one است که شکل بازتابی آن oneself است.فعل‌ها در گرامر زبان انگلیسی


حالت پایه یک فعل در گرامر زبان انگلیسی عموماً توسط هیچ‌چیزی علامت‌گذاری نمی‌شود. اگرچه تعدادی پسوند هستند که برای ساختن فعل به کار می‌روند، مثل:

Ate_formulate-

Fy_electrify-

Ise/ize_realize/realize-در گرامر زبان انگلیسی تعدادی فعل‌ها گاهی پیشوند دارند

Un_unmask

Out_outlast

Over_overtake

Under_undervalue

فعل‌ها همچنین می‌توانند توسط اسم و صفت ساخته شوند.اغلب فعل‌ها سه یا چهار حالت صرفی علاوه بر حالت پایه فعل دارند. شکل سوم شخص مفرد فعل‌ها در زمان حال ساده به خود s یا es می‌گیرد، شکل سوم فعل‌ها حالت اسم مفعولی و اسم مصدر فعل‌ها با اضافه شدن ing به انتهای فعل‌ها ایجاد می‌شود. فعل‌های باقاعده با اضافه شدن ed به انتهای خود حالت دوم یا گذشته فعل‌ها را می‌سازند. لیست کاملی از فعل‌های بی‌قاعده در کتابچه افعال بی‌قاعده در دسترس است که عزیزانی که در سایت ثبت نام می‌کنند می‌توانند رایگان آن را از اعتبار اولیه کیف پولشان تهیه کنند.فعل‌های have, do, say همچنین در زمان حال ساده شکل خاص خود را دارند که ترتیب می‌شود has, does, says

فعل be بیشترین تعداد حالت بی‌قاعده را دارد که شامل am, is, are, was, were هستند.در بیشتر زمان‌های گرامر زبان انگلیسی برای ساختن ساختار درست به فعل‌های کمکی نیاز داریم. در گرامر زبان انگلیسی 12 زمان اصلی داریم که دانستن آن‌ها برای هر زبان‌آموزی ضروری است. در کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها به‌طور کامل درباره زمآن‌ها توضیح لازم را داده ایم که می‌توانید نسخه رایگان آن را از این لینک دانلود کنید.حالت پایه فعل‌ها به‌عنوان مصدر شناخته می‌شود، بااین‌وجود مصدر با to فعل‌ها در تعدادی از ساختارهای نحوی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

یک فرم یکسان با مصدر می‌تواند به‌عنوان حال شرطی در متن‌های معین استفاده شود. مثلاً:

It is important that you follow him

It is important that he be committed to the causeهمچنین گذشته شرطی هم وجود دارد که در بعضی از جملات شرطی از آن استفاده می‌شود:

If I were reach, I would buy a SUV

I wish she were here

برای آموزش درباره جملات شرطی کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها را تهیه کنید.

در گرامر زبان انگلیسی حالت مجهول با استفاده از فعل be در ساختار زمان درست ساخته می‌شود به همراه حالت سوم فعل. مثلاً:

Cars are driven

He was killed

It is nice to be pamperedانجام دهنده کار در جملات مجهول می‌تواند با استفاده از حرف‌اضافه by به ما شناسایی شود. مثلاً:

They were killed by the invadersفعل‌های مدال در گرامر زبان انگلیسی شامل can, could, may, might, must, shall, should, would, ought to, had better, dare, need می‌شوند. این فعل‌ها تحت تأثیر شخص یا تعداد قرار نمی‌گیرند، یعنی جمع بسته نمی‌شوند و s یا es نمی‌گیرند، به تنهایی نمی‌آیند و حالت سوم و مصدر ندارند (به‌جز هم‌معنی‌های فعل‌های can و  could که شامل be/being/been able to هستند). فعل‌های مدال باحالت پایه به کار می‌روند.

I can swim

He may be killed

We dare not move

به‌جز فعل ought to که با to می‌آید.

You ought to goفعل‌های مدال گرامر زبان انگلیسی می‌توانند نشان‌دهنده شرط، احتمال، الزام، التزام یا توانایی باشند که توسط گوینده یا نویسنده بیان می‌شود.

فعل be در گرامر زبان انگلیسی به همراه فعل‌های مدال یا سایر فعل‌های کمکی، یک حالت متفاوت را ایجاد می‌کنند که گاهی آن را فعل‌های خاص یا ساده‌تر فعل کمکی صدا می‌زنند. این‌ها حالت متفاوت نحو را از فعل‌های لغوی معمولی دارند، به‌ویژه هنگامی‌که حالت پرسشی و حالت منفی آن‌ها با اضافه شدن not بعداز آن‌ها ایجاد می‌شود. همچنین برای used to که گاهی حالت‌های زیر دیده می‌شود.

She did not use to

?Did he use to

گاهی برای فعل have حالت‌های زیر هم دیده می‌شود:

?Have you a sister

He had not a sister

برای فعل do نیز به همین شیوه است. فعل do در حالت پایه مصدر سایر فعل‌ها استفاده می‌شود تا حالت پرسشی یا منفی آن‌ها را ایجاد کند، همین‌طور حالت تأکید آن‌ها را.

?Do I like you

I do like you

He does not speak English

We did close the fridgeگاهی فعل‌های کمکی در حالت اختصار در جمله ظاهر می‌شوند.

I am_I’m

You would/you had_you’d

John’s_John isحالت منفی آن‌ها نیز می‌تواند شکل اختصار به خود بگیرد


عبارت‌ها یا phrases در گرامر زبان انگلیسی


یک فعل به همراه وابسته‌هایش به‌جز فاعل، می‌تواند به‌عنوان یک عبارت فعلی به‌حساب بیاید. یک عبارت فعلی به سمت یک فعل محدود می‌رود، می‌تواند یک مسند هم باشد. وابسته‌ها می‌توانند مفعول، مکمل یا تعیین‌کننده‌ها باشند. در گرامر زبان انگلیسی مفعول و مکمل‌ها تقریباً بعد از فعل می‌آیند. مفعول مستقیم پیش از بقیه مکمل‌ها از قبیل عبارات حرف‌اضافه‌ای می‌آید، ولی اگر که مفعول غیرمستقیم باشد که بدون حرف‌اضافه بیان‌شده باشد، سپس آن قبل از مفعول مستقیم می‌آید.

Give me the book

Give the book to meتعیین‌کننده‌های قیدی گرامر زبان انگلیسی عموماً از مفعول پیروی می‌کنند، هرچند که حالت‌های دیگر هم ممکن است. ترکیب تعیین‌کننده‌های فعلی قطعی، به‌خصوص وقتی‌که معنای مستقل دارند، به‌عنوان فعل‌های دوقسمتی شناخته می‌شوند. برای درک بهتر موضوع می‌توانید از کتابچه افعال دوقسمتی استفاده کنید.صفت‌ها یا adjectives در گرامر زبان انگلیسی


صفت‌ها در گرامر زبان انگلیسی نمی‌توانند بر اساس حالتشان شناسایی شوند، هرچند که بعضی پسوندها  به همراه سایر کلمات صفت‌ها را می‌سازند:

Al_habitual-

Ful_blissful-

Ic_atomic-

Ish_impish-

Ous_hazardous-

یا اینکه بعضی صفت‌های گرامر زبان انگلیسی از صفت‌ها ساخته می‌شوند

Disloyal

Irredeemable

Unforeseen

Overtiredصفت‌ها ممکن است مستقیماً به‌عنوان قسمتی از یک عبارت اسمی مورداستفاده قرار بگیرند که معمولاً پیش از اسم می‌آیند.

A beautiful house

یا اینکه به‌صورت خبری باشند.

This house is big

صفت‌های قطعی به یک صورت یا صورتی دیگر بیایند. مثلاً:

Drunken sailor

در این حالت صفت مستقیم است.

 The sailor was drunk

در این حالت معمولاً صفت اسنادی است


مقایسه کردن در گرامر زبان انگلیسی


بعضی از صفت‌های گرامر زبان انگلیسی حالت مقایسه‌ای و حالت برترین دارند. برای ساختن صفت‌های کمتر از دو هجا در حالت برتر یا مقایسه‌ای، کافی است به انتهای آن‌ها er و برای ساختن صفت‌های برترین کافی است به انتهای آن‌ها est اضافه کنیم. برای صفت‌هایی که بیشتر از دو هجا دارند، در حالت عالی یا برترین به ابتدای آن‌ها the most و برای ساختن حالت برتر به ابتدای آن‌ها more اضافه می‌کنیم.

Fast

Faster

Fastest

Beautiful

 more beautiful

The most beautifulبرخی از صفت‌ها از این قاعده پیروی نمی‌کنند. مثلاً دو صفت good و bad به این شیوه تغییر می‌کنند:

Good

Better

The best

Bad

Worse

The worstهمین‌طور صفت far که به این شیوه تغییر می‌کند

Far

Further/farther

Furthest/farthestهمین‌طور صفت old علاوه بر اینکه از قاعده پیروی می‌کند، شکل بی‌قاعده هم دارد.

Old

Elder

Eldestصفت‌های قطعی جز غیرقابل نمره دهی‌ها دسته‌بندی می‌شوند. این‌ها ویژگی‌هایی را نشان می‌دهند که قابل‌مقایسه کردن نیستند، آن‌ها یا اعمال می‌شوند یا نه. مثلاً:

Pregnant

Dead

Unique

به‌صورت نتیجه بخشی، حالت‌های عالی و برتر این صفت‌ها معمولاً استفاده نمی‌شود، مگر در حالت مجازی و خنده‌دار و غیرواقعی. همچنین این صفت‌ها با تعیین‌کننده‌هایی مثل very و fairly به کار نمی‌روند. یکی دیگر از انواع صفت‌هایی که قابل درجه‌بندی نیستند، آن‌هایی هستند که حالت شدید خاصیت یا ویژگی را بیان می‌کنند. مثل:

Delicious

Terrifiedعبارات صفتی یا adjective phrases در گرامر زبان انگلیسی


عبارت صفتی گروهی از کلمات هستند که نقش صفت را در جمله ایفا می‌کنند. معمولاً یک صفت را به‌عنوان هسته خود دارد که تعیین‌کننده‌ها یا مکمل‌ها می‌توانند اضافه شوند.

صفت‌ها می‌توانند توسط قیدها یا عبارات قیدی قبل از خود تعیین شوند. مثلاً:

Very warm

Truly imposing

More than a little excited

بعضی از صفت‌ها همچنین می‌توانند بعد از اسم یا عبارات شمارشی بیایند. مثلاً:

Fat free

Two meter longدر گرامر زبان انگلیسی مکمل‌هایی که صفت‌ها را دنبال می‌کنند می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

عبارات حرف‌اضافه‌ای:

Proud of him

Angry at the screen

Keen on breeding toads

عبارات مصدری

Anxious to solve the problem

جمله واژه‌ها شامل that clause و بقیه

Certain that he was right

بعد از صفت‌های برتر، عبارت یا جمله واژه با than

Better than youیک عبارت صفتی ممکن است که هم تعیین‌کننده قبل از صفت و هم مکمل بعدازآن را شامل شود.

Very difficult to put awayعبارات صفتی که شامل مکمل‌های بعد از صفت هستند، به‌صورت طبیعی نمی‌توانند به‌عنوان صفت‌های اسنادی قبل از اسم به کار بروند. گاهی آن‌ها به‌صورت مستقیم بعد از اسم به کار روند.

A woman who is proud of being midwife

که می‌تواند به عبارت نسبی تغییر پیدا کند:

A woman who is proud of being a midwife

ولی درست نیست که بگوییم:

A proud of being a midwife womanاستثناها شامل عبارات خیلی مختصر مثل easy to use می‌شوند.

مکمل‌های قطعی می‌توانند به بعد از اسم نقل‌مکان کنند که صفت را قبل از اسم می‌گذارند:

A better man than you

A hard nut to crack

عبارات صفتی مستقیم قطعی از دیگر نقش‌های کلمه ساخته می‌شوند بدون هیچ صفتی در هسته آن‌ها:

A two bedroom houseقید یا adverb در گرامر زبان انگلیسی


قیدها در گرامر زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارند. آن‌ها معمولاً فعل یا عبارات فعلی، صفت یا عبارات صفتی و قیدهای دیگر یا عبارات قیدی دیگر را شرح می‌دهند. درهرحال، گاهی قیدها، عبارات اسمی را توصیف می‌کنند:

Only the bus

Quite a lovely placeگاهی قیدها ضمیرها یا وابسته‌ها را شرح می‌دهند:

Halfway through the movieیا گاهی تمام جمله را شرح می‌دهند تا  یک نگرش و یک نظر موقعیتی را بیان کنند.

Frankly I don’t believe you

همچنین آن‌ها می‌توانند به رابطه بین جمله واژه‌ها یا جمله‌ها اشاره کنند.

He died, and consequently I inherited the estate

تعدادی از قیدهای گرامر زبان انگلیسی از صفت‌ها با اضافه کردن ly به انتهای آن‌ها ایجاد می‌شوند.

Hopefully

Widely

Theoreticallyکلمات قطعی گرامر زبان انگلیسی می‌توانند هم به‌عنوان قید و هم صفت استفاده شوند.

Fast

Straight

Hard

این‌ها قیدهای یکدست هستند. پیش‌تر قیدهای یکدست، در انگلیسی رسمی بیشتر موردقبول بودند. تعدادی از آن‌ها در اصطلاحات و محاوره باقی ماندند. بعضی از صفت‌ها گاهی می‌توانند به‌عنوان  قیدهای یکدست مورداستفاده قرار بگیرند هنگامی‌که واقعاً در حال شرح فاعل هستند.

The striker ran naked

The striker ran nakedlyقید متناظر با صفت good می‌شود well. به یاد داشته باشید که قید bad می‌شود badly. اگرچه گاهی از ill هم استفاده می‌شود.

همچنین تعدادی قید گرامر زبان انگلیسی وجود دارد که از صفت‌ها استخراج می‌شود، شامل قیدهای زمان، تکرار، مکان، شدت و سایر معانی هستند. بعضی پسوندها که به‌صورت رایج برای ساختن قید از اسم به کار می‌روند را در زیر ببینید:

Homewards

Lengthwiseاغلب قیدها حالت برتر و برترین با گرفتن more و most می‌سازند:

Often

More often

Most often

Smoothly

More smoothly

Most smoothlyدرهرحال بعضی از قیدهای گرامر زبان انگلیسی حالت برتر و برترین مخصوص به خود را دارند:

Much more most

A little less least

Well better best

Badly worse worst

(Far farther(further) farthest(furthestقیدهایی که روش انجام کار فعل را بیان می‌کنند، عموماً بعد از فعل و مفعولش قرار می‌گیرند:

We considered the proposal carefully

اگرچه ممکن است درجاهایی دیگر هم بیایند:

We carefully considered the proposalبعضی از قیدهای تکرار، شدت، قطعیت و غیره مثل (often, always, almost, probably, just) میل دارند که قبل از فعل بیایند:

They usually have chips

اگرچه فعل کمکی یا فعل دیگری باشد، آنگاه جایگاه طبیعی برای این قیدها بعدازآن فعل خاص است:

I have just finished the crossword

She can usually manage a pint

We are never late

You might have possibly been unconsciousقیدهایی که ارتباط بین اطلاعات قبلی را برقرار می‌کنند(next, then, however) و آن‌هایی که متن را برقرار می‌کنند برای جمله(زمان یا مکان) به‌طورمعمول در ابتدای جمله قرار می‌گیرند:

Yesterday we went on a shopping expeditionاگر فعل یک مفعول داشته باشد، قید بعد از مفعول می‌آید:

He finished the test quickly

وقتی‌که بیشتر از یک نوع قید وجود دارد، آن‌ها معمولاً طبق ترتیب زیر قرار می‌گیرند: روش، مکان، زمان.

His arm was hurt severely at home yesterdayیک نوع خاص از قید، قیدهای ریز هستند که در فعل‌های چندقسمتی به کار می‌روند.

Pick up

Give inاگر که این قید، مفعول داشت، ممکن است که قسمت ریز قید جلوتر یا بعد از مفعول بیاید. بااین‌وجود به‌صورت طبیعی بعد از مفعول می‌آید اگر که مفعول ضمیر باشد.

Pick the pen up/pick up the pen

Pick it upعبارت قیدی یا phrasal adverb در گرامر زبان انگلیسی


عبارت قیدی عبارتی است که به‌عنوان قید عمل می‌کند. عبارت قیدی ممکن است که یک قید در هسته خود به همراه تعیین‌کننده یا مکمل داشته باشد. مشابه عبارت صفتی.

Very sleepy

Oddly enough

Perhaps shocking for usیک مدل بسیار رایج از قید، عبارات حرف‌اضافه‌ای هستند که شامل حرف‌اضافه و مفعول است.

In the pool

After two years

For the sake of harmony

حالا فکر می‌کنید تا چه حد می‌توانید بدون گرامر زبان یاد بگیرید؟!

یک بخش کامل و مرجع از گرامر زبان انگلیسی در بخش بلاگ سایت در خدمت شما عزیزان هست که می‌توانید تمام سؤالات گرامری خود را در آن پیدا کنید. ازاینجا وارد بخش گرامر زبان انگلیسی وب سایت شوید.


منابع:

ویکی پدیا

وکب استارتر