مکالمه‌ی زبان انگلیسی پشت تلفن می‌تواند برای زبان‌آموزان بسیار چالش برانگیز باشد. در این آموزش کاربردی‌ترین جمله‌ها هنگام تلفن حرف زدن به زبان انگلیسی را یاد میگیریم.


کاربردی‌ترین عبارت‌های تلفنی انگلیسی

دلایل متعددی برای این مشکل وجود داره. از جمله:دانلود این ویدیو


هیچ زبان بدنی وجود نداره.


اکثر افراد هنگام مکالمه پشت تلفن توانایی کنترل کامل اعصاب خود را ندارند.


ممکنه افراد خیلی تند و نامفهوم صحبت بکنند و متوجه‌ شدن حرف‌های آنان دشوار باشد.


هر مکالمه را با یک همراه یا همکلاسی چندین بار تکرار کنید.


سپس، مکالمه‌ی تلفنی انگلیسی خود را روی کاغذ بنویسید، از هم جدا شوید طوری که همدیگر را نبینید و از تلفن همراه خودتان برای تماس تلفنی با دوست خودتان کمک بگیرید.


انجام این تمرین با استفاده از موبایل واقعی مکالمات تلفنی انگلیسی آینده به زبان انگلیسی را بسیار آسان‌تر می‌کند.


بعد از اینکه این تمرین را با یکی از همراهانتان انجام دادید، موارد زیر را نیز در نظر بگیرید :


با شخص خودتان تماس بگیرید:

برای‌این‌که‌تمرین پیغام گذاشتن را انجام‌داده‌باشید، با خودتان تماس تلفنی برقرارکنید و برای خود پیغامی به زبان انگلیسی بگذارید.

به پیغام انگلیسی که برای خودتان گذاشته‌اید با دقت و حوصله گوش کنید تا ببینید آیا می‌توانید کلمه‌ها و عبارت‌های تلفنی را به وضوح متوجه شوید یا خیر.

پیغام ضبط شده را برای یک دوست بومی زبان پخش کنید تا ببینید آیا او پیغام تلفنی را که برای خودتان گذاشته‌اید را می فهمد یا خیر.

با کسب وکارهای محلی مکالمه‌ای به زبان انگلیسی شروع کنید :

تاثیرگذارترین راه برای بهتر شدن مکالمه‌ی تلفنی انگلیسی، تمرین مکالمه‌ی تلفنی با فروشگاه‌ها یا مشاغل مختلف در اطراف محل سکونت خودتان است.

قبل از برقراری تماس تلفنی انگلیسی، چندین يادداشت در مورد اطلاعاتی که قصد دارید بدانید یادداشت‌برداری کنید.

وقتی که با فروشگاه‌ها یا مشاغل تماس می‌گیرید از یادداشت‌های خود استفاده کنید.

مرحله‌ مرحله مکالمه‌ی تلفنی انگلیسی خود را پیش ببرید و پاسخ  سؤالات  خودتان را پیدا کنید.


واژگان کلیدی در مکالمه‌ی تلفنی انگلیسی

قبل از اینکه مکالمات تلفنی را با هم تمرین کنیم، اصطلاحات و کلمات زیر را یاد بگیرید، که تقریبا در تمام مکالمات تلفنی انگلیسی مشترک هستند:


 .This is Cyrus

من کورش هستم.

?May (Can, Could) I speak to Cyrus

ممکن است (آیا می توانم) با کورش صحبت کنم؟

.I’m calling The Office

من دارم با دفتر تماس می گیرم

آموزش مکالمات تلفنی انگلیسی


.Hold the line a moment

یک لحظه پشت خط (منتظر) بمانید

.put someone through

کسی را به یک نفر دیگر (از طریق تلفن) وصل کردن

?Who’s calling

چه کسی تماس گرفته…؟

.take a message

یک پیام بگذارید

.call(تماس)

.ring(زنگ زدن)

.phone(تلفن)

   

در محل کار تماس تلفنی انگلیسی بگیرید


.Hello. This is Cyrus. Can I speak to Mr. Garcia, please

 سلام. من کورش هستم. آیا می‌توانم با آقای گارسیا صحبت کنم، لطفاً؟


.Hold the line a moment, I’ll check if he is in his office

یک لحظه! بررسی می‌کنم که آیا او در دفتر کار خودش حضور دارد یا خیر.


.Thank you

متشکرم.


.Yes, ‌Mr. Garcia is in his office. I’ll put you through

بله، آقای گارسیا در دفترش حضور دارد. شما را به او وصل میکنم.


?Hello, this is Mr. Garcia. How can I help you

 سلام، آقای گارسیا هستم. چگونه میتوانم به شما کمک کنم؟

آموزش مکالمات تلفنی انگلیسی کاربردی


Hello, my name is Cyrus, and I’m calling to inquire about the position advertised on Google.com

سلام، اسم من کورش است و من برای جویا شدن از موقعیت شغلی تبلیغ‌شده در Google.com زنگ می‌زنم.


?Yes, the position is still open. Can I have your name and number, please

 بله، موقعیت شغلی هنوز دردسترس است. می‌توانم نام و شماره شما را داشته باشم؟


. Certainly, My name is Cyrus

حتماً، نام من کورش است

توانایی‌های مکالمه‌ی تلفنی انگلیسی خود را با استفاده از مکالمه‌های کوتاه انگلیسی که در پائین همین صفحه آورده‌شده‌اند، تقويت کنید.مکالمه‌ی تلفنی مربوط قبض‌ها


.It’s 7689, Vancouver, Westwood

.آدرس من خیابان 7689، ونکوور ، وست وود است.


?Yes, I have your account up on my computer. How can I help you

بله، من حساب شما را در کامپیوتر خود دارم. چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟


The previous bill I received seemed too high

 قبض قبلی که دریافت کردم خیلی زیاد به نظر می‌رسید.


 .Yes, I see that it was considerably higher than last year

?Have you used more electricity than last year

 بله ، من می‌بینم که به طور قابل توجهی بالاتر از سال گذشته بود. آیا برق بیشتری مصرف کرده‌اید؟


.No, I don’t think we have used any more electricity than last year

 نه ، فکر نمی‌کنم ما بیش از سال قبل برق مصرف کرده باشیم.


.OK, I’ll tell you what I can do

.I’ll mark this and have a supervisor take a look at your account

بسیارخب، من به شما خواهم گفت که چه کاری می‌توانم بکنم. من این مورد را علامت گذاری می‌کنم و یک ناظر به حساب شما نگاهی میاندازد


?Thank you. When can I expect your answer

متشکرم. چه زمانی می توانم پاسخ شما را دریافت کنم؟


 We should have an answer for you by the end of the day

.I’ll give you an inquiry number

تا پایان روز باید پاسخی برای شما داشته باشیم. من یک شماره استعلام به شما می‌دهم.


.OK, let me get a pencil … OK, I’m ready

 خوب، اجازه دهید قلم بردارم … خب ، من آمادم.


.It’s 2332

شماره تماس 2332 است.


.That’s 9878

شماره 9878 است.


.Yes, that’s right

 بله، درست است.


.Thank you for your assistance

از راهنماییتان متشکرم.پرسیدن سؤالات  درباره قبوض به انگلیسی

?Good morning, southeast Electricity, how can I help you

 صبح بخیر ، (اداره) برق جنوب شرقی ، چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟


.Good morning, this is Michael Jackson

.I have some questions about my electricity bill this month

صبح بخی ، من مایکل جکسون هستم. سؤالاتی درباره قبض برق این ماه خود دارم.


.I’d be happy to help you with that Mr. Jackson

?Can I have your account number

خوشحال می‌شوم در این باره به شما کمک کنم. آیا امکانش هست شماره‌ی کاربری شما را داشته باشم؟


.Sorry but I don't have it at the moment with

متاسفم. ولی درحال حاضر آن را ندارم.


.It’s no problem. I’ll just look your name up in our database

ایرادی ندارد. من نام شما را در مرکز اطلاعاتی خودمان جست‌وجو می کنم.


.Thanks

متشکرم.


?Could you give me your address either

آیا می‌توانید آدرستان را هم به من بدهید؟مکالمه‌ی تلفنی انگلیسی درباره مدرسه فرزندان

?Do you think I could get his homework for today

 فکر می‌کنید می‌توانم تکالیف امروزش را بگیرم؟


?Is there any specific class or not

آیا کلاس خاصی وجود دارد یا خیر؟


.I’m especially worried about math and science

 مخصوصاً نگران ریاضیات و علوم هستم.


?OK, is it OK for me to give your email address to the teachers

.They are able to send the homework along later today

خوب، آیا ایرادی ندارد که من آدرس ایمیل شما را به معلمان بدهم؟ آن‌ها می‌توانند تکاليف را امروز ارسال کنند.


?That would be awesome. Do you have access to my e-mail

عالی می‌شود. آیا به ایمیل من دسترسی دارید؟


?Just a moment! Is that cooper9898@gmail.com

فقط یک لحظه! آیا  cooprr9898@gmail.com است؟


.Yes, that's it

بله، خودش است.


. OK, I make sure Mr. Patt and Ms. Grimson get your message and email

بسیارخب، مطمئن باشید که آقای پت و خانم گریمسون پیام و ایمیل شما را دریافت می‌کنند.


.Thank you so much

بسیار سپاسگزارم.


.I hope James feels well soon

امیدوارم به‌زودی جیمز حالش بهتر شود.


.He should be fine by tomorrow. Thanks for your help

 به نظرمن او تا فردا خوب می‌شود. با تشکر از همیاری شما.


آموزش مکالمات تلفنی انگلیسی


.My pleasure, have a nice day

باعث افتخارمن است، روز خوبی داشته باشی.


.Thank you. Goodbye

متشکرم. خداحافظ.


.Goodbye

خداحافظ.آموزش مکالمه انگلیسی تلفنی برای رزرو شام


?Good afternoon. Joe's restaurant. How may I help you

بعدازظهر به‌خیر. رستوران جوئی. چطور می‌توانم به شما کمک کنم؟


.Hello, I’d like to make a dinner reservation for Thursday night

سلام ، من می‌خواهم یک رزرو شام برای پنجشنبه شب داشته باشم.


.Certainly, I’d be grateful to help you with that

?How many people are there in your party

حتماً. خوشحال می‌شوم در این مورد به شما کمک کنم. چند نفر در مهمانی شما هستند؟


.There will be five people

پنج نفر خواهند بود.


?And when would you like to make a reservation

و برای چه زمانی می‌خواهید رزرو کنید؟

 

.Let’s say at 9 o’clock

بگذارید برای ساعت 9.


.I’m sorry. We don’t have anything available then. We could seat you at 7 o’clock

متأسفم در آن زمان چیزی در دسترس نداریم. می‌توانیم برای ساعت ۷ برایتان رزرو کنیم.


.OK. Let’s make the reservation for 7 o’clock

باشه. رزرو را برای ساعت 7 انجام دهید.


?Fine, 7 o’clock on Thursday night for five people. Could I have your name

خوبه، ساعت 7 پنجشنبه شب برای پنج نفر. می‌توانم اسم شما رو داشته باشم؟


.Yes, it’s Smith

بله، اسمیت هستم.


.Thank you. I have a table for five for the Smith party at 7 o’clock on Thursday night

متشکرم. من برای مهمانی اسمیت ساعت 7 پنجشنبه شب یک میز دارم.


.Thank you very much

بسیار متشکرم.


.You’re welcome. We will see you on Thursday

 خواهش می‌کنم. پنجشنبه شما را می‌بینیم.


.See you then

بعدا شما را می‌بینیم


.Goodbye.

خداحافظ.


اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉

دانلود پی دی اف این مقاله