اصطلاحات سن و سال به انگلیسی

He is my age

(او هم‌سن من است)


You are my age

(شما هم سن من هستید)


We are the same age

(ما هم سن هستیم)

برای اینکه صفرتاصد زبان انگلیسی رو یاد بگیری، حتی در خانه و محل کار، فقط با موبایلی که توی دستته، کتاب صددرصد رایگان من که اسمش "مکالمه مبتدی برای تنبل ها" هست رو از این صفحه 👉 دانلود کن تا از لذت یادگیری زبان انگلیسی شگفت زده بشی.


She is about my age

(او تقریباً هم سن من است)


Act your age

(مطابق سنت رفتار کن)


How old are you turning

(داری چندساله می‌شوی؟)


I am turning 41

(من دارم 41 ساله می‌شوم)

بخوانید:کاربردهای کلمه would


A Grand Old Age

به معنی شخص بسیار پیر و سالخورده است.

He is at the grand old age

(او بسیار پیر و فرسوده است)


At The Ripe Old Age

وقتی کسی که زندگی بسیار سالمی داشته است و به یک سن و سال ایده آلی رسیده باشد می‌توانیم از این اصطلاح برای آن استفاده کنیم

She passed away at the ripe old age of 95

او در سن 95 سالگی(به خاطر داشتن زندگی سالم)فوت کرد

 

Awkward Age

از این اصطلاح برای بیان وقتی‌که یک فرد در دوران نوجوانی خود است و بسیار دست‌وپا چلفتی است استفاده می‌کنیم.

She is just at the awkward age

ببخشید.او نوجوان(خجالتی،دست‌وپا چلفتی) است.

 

اصطلاح به بلوغ رسیدن در زبان انگلیسی می‌شود:

To Come Of Age

این اصطلاح به معنی به سن بلوغ رسیدن است

I came of age at 13

من در۱۳ سالگی به سن بلوغ رسیدم.


To Feel One’s Age

به معنی پیر شدن و فرسوده‌شدن است

I am starting to feel my age

من فهمیدم که پیر شدم.

اصطلاح سن طلایی در زبان انگلیسی می‌شود:

Golden Age

به معنی دوره زمانی که یک فرد یا شخص در یک موردی خاص بسیار موفق و پیروز است .

My father grew up in the golden age of America

پدر من در دوران طلایی آمریکا بزرگ‌شده است


At The Tender Age Of

این اصطلاح به معنی دوره‌ای که خیلی جوان  بوده‌اید.

She was able to play basketball at the tender age of 6 years old

او می‌توانست در سن ۶ سالگی بسکتبال بازی کند

 

To Be Pushing An Age

این اصطلاح به معنی رسیدن به یک سن و سال خاصی است

He's pushing 50 now

او دارد به سن پنجاه‌سالگی می‌رسد

 

On The Wrong Side Of An Age

وقتی بخواهیم بگوییم کسی قیافش بیشتر از سن و سالش می‌خورد از این اصطلاح استفاده می‌کنیم

He is on the wrong side of 40

به او بیشتر از ۴۰ سال می‌خورد

چگونه به انگلیسی بگوییم به تو می‌خورد که فلان ساله باشی؟

You can pass for 30

(به تو می‌خورد که ۳۰ ساله باشی)


Over The Hill

از این اصطلاح جالب و کاربردی وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم به کسی بگوییم که پیر شده است و دیگر توان انجام کاری را ندارد که البته اندکی شوخی هم در خود دارد.

I feel like I am officially over the hill

حس می‌کنم که به‌طور کاملاً رسمی به‌دردنخور و ازکارافتاده شده‌ام.

 

Put Years On Someone

این اصطلاح کاربردی وقتی به کار می‌رود که بخواهیم به کسی بگوییم که عامل یا عواملی باعث می‌شود سن شخصی بیشتر از قیافه‌اش  بخورد.

All that stress has put years on his mother

تمام آن استرس باعث شده است که مادرش بیشتر از سنش به نظر بیاید.

 

To Be Young At Heart

این همان اصطلاح رایج و کاربردی خودمان است که برای بیان جوان بودن دل کسی استفاده می‌شود.


 درواقع وقتی از این اصطلاح استفاده می‌کنیم که یک شخص مسن و سالخورده کار خاصی را انجام می‌دهد ولی از او انتظار نمی‌رود و ما به‌عنوان یک واکنش می‌گوییم که دل انسان باید جوان باشد

He is still young at heart

او کماکان دلش جوان است

I wasn’t born yesterday

این اصطلاح به این معنی است که من احمق نیستم. شاید در ظاهر به این معنی باشد که من دیروز به دنیا آمده‌ام ولی معنی اصطلاحی آن این است که من نادان نیستم و فریب نمی‌خورم

He can’t fool me. I wasn’t born yesterday

او نمی‌تواند مرا فریب دهد. من احمق و نادان نیستم


Getting On In Years

معنی این اصطلاح دیرتر شدن است

They are  definitely getting on in years

آن‌ها قطعاً پیرتر شده‌اند

 

Long In The Tooth

وقتی فردی برای انجام کاری پیر باشد از این اصطلاح استفاده می‌شود.

He is a little long in the tooth to throw the ball

او کمی برای پرتاب کردن توپ پیر شده است .

 

To Be No Spring Chicken

این اصطلاح به معنی دیگر جوان نبودن مثل سابق است .

I’m no spring chicken

من دیگر جوان نیستم

 

To Have A Senior Moment

این اصطلاح به معنی آلزایمر گرفتن و فراموشی پیدا کردن است .

I must be having a senior moment because I can not remember where I put my keys

احتمالاً باید فراموشی گرفته باشم چون‌که نمی‌توانم به خاطر بیاورم که کلیدهایم را کجا گذاشته‌ام

 

To Be Wise Beyond (One’s) Years

این اصطلاح به معنی باهوش‌تر بودن از سن و سال خود است.  مثلاً وقتی کودکی که سن و سالی ندارد ولی خیلی باهوش است و کاره‌ای هوشمندانه انجام می‌دهد می‌توانید از این اصطلاح برای آن استفاده کنید

Even though he is young, he has demonstrated to be wise beyond his years

باوجوداینکه او جوان است خیلی باهوش‌تر از سن خودش نشان می‌دهد

 

زیر سن قانونی به انگلیسی؟

Underage

معنی:زیر سن قانونی

There need to be better laws to combat underage drinking

برای مقابله با مشروبات الکلی زیر سن قانونی باید قوانین بهتری وجود داشته باشد.


دانلود پی دی اف این مقاله