ضرب‌المثل‌ باد آورده را باد میبرد به انگلیسیضرب‌المثل‌ بادآورده را باد می‌برد به انگلیسی معادل بسیار زیبایی دارد:

Easy come easy go

(باد آورده را باد میبرد)

یعنی درواقع چیزی که آسان و بدون زحمت به دست بیاید، آسان هم از دست می‌رود.


دانلود پی دی اف این مقاله