چگونه در زبان انگلیسی بگوییم سنگ کاغذ قیچی؟؟


 برای گفتن سنگ کاغذ قیچی در زبان انگلیسی می‌توان از عبارت زیر استفاده کرد:

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.Rock, paper, scissors

(سنگ کاغذ قیچی)

بخوانید:معنی هولی شِت(holy shit)

کافی است که نام هر یک از سنگ کاغذ یا قیچی را به انگلیسی پشت سر هم بگوییم که ترتیب درست آن به همین صورت است که می‌بینید:


Rock (سنگ)

 Paper ( کاغذ)

 scissors (قیچی)

دانلود پی دی اف این مقاله