گُه نخور به انگلیسی

دانلود ویدیو گُه نخور به انگلیسی

برای گفتن گُه نخور به انگلیسی از عبارت زیر استفاده میکنیم:

Cut the shit

(گُه نخور)


بخوانید:مقاله 17 روش سلام به انگلیسی را از دست ندهید.

البته معادل مودبانه تر گُه نخور به انگلیسی، عبارت زیر است، اگرچه هنوز هم بی ادبی است:

Cut the crap

(چرت نگو-شر و ور نگو)

دانلود مقاله گُه نخور به انگلیسی