دانلود ویدیو

آموزش زبان.اشتباهات فوق‌العاده وحشتناک در انگلیسی


 .did a mistake

 have visited France in 2012

 told to me

 said me

 به نظرت اشتباه جمله چی بود؟