دستشویی دارم به انگلیسی


دانلود ویدیو

برای اینکه صفرتاصد زبان انگلیسی رو یاد بگیری، حتی در خانه و محل کار، فقط با موبایلی که توی دستته، کتاب صددرصد رایگان من که اسمش "مکالمه مبتدی برای تنبل ها" هست رو از این صفحه 👉 دانلود کن تا از لذت یادگیری زبان انگلیسی شگفت زده بشی.


چطوری به انگلیسی بگیم دستشویی دارم؟


take a leak(ادرار کردن)

pee(ادرار کردن)

take a piss(ادرار کردن)

tap a kidney(ادرار کردن)

take a shit(مدفوع کردن)

poo(مدفوع کردن)