مکالمه انگلیسی در مطب دکتر 

دانلود این ویدیو

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


در مطب دکتر چه مکالمه ای صورت میگیرد؟

با نظرات ارزشمندتون ما رو خوشحال کنین!