فعل و فاعل در گرامر زبان انگلیسی قسمت 2

همخوانی فعل و فاعل در گرامر زبان انگلیسی

پیش از خواندن این مقاله باید قسمت اول آن را بخوانید.

در گرامر زبان انگلیسی فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشد، همچنین فاعل جمع باید فعل جمع بگیرد.


جدول زیر را در این باره نگاه کنید.


فعل
فاعل
گربه اینجا بود.
.Was here
The cat
او به کانادا رفت.
.Went Canada
He
ما دانش آموز بودیم.
.Were students
We
آن ها به پارک رفتند.
.Went to park
They

گاهی اوقات در گرامر زبان انگلیسی ممکن است فاعل، گروهی از متشکل از اسم، ضمیر، عبارت اسمی یا یک عبارت باشد.

.Limitless quantities of easy drinking wine was served to wash the meal down

(مقادیر بسیار زیاد از شراب راحت الحلقوم، سرو شد تا وعده غذایی را بشورد ببرد پائین)


اگر که فکر کردید جمله بالا درست نیست، حق با شماست. قبول دارم که گیج کننده است، اینکه بفهمید فاعل طولانی جمله بالا مفرد است یا جمع. به طور کلی فاعل جمله بالا جمع است، پس فعل جمله هم باید به صورت جمع بیاید.

.Limitless quantities of easy drinking wine were served to was the meal down

(مقادیر بسیار زیاد از شراب راحت الحلقوم، سرو شد تا وعده غذایی را بشورد ببرد پائین)

حالا به این جمله نگاه کنید.

.More than one in five Britons is now ready

(بیش از یک پنجم بریتون ها اکنون آماده هستند)

در این جمله هم فعل با فاعل هماهنگی ندارد، چراکه عبارت more than one in five یک فاعل جمع است. پس فعل جمله هم باید جمع باشد.

.More than one in five Britons are now ready

(بیش از یک پنجم بریتون ها اکنون آماده هستند)

در گرامر زبان انگلیسی گاهی بیش از یک فاعل وجود دارد. در این مواقع باید چکار کرد؟

در گرامر زبان انگلیسی وقتی که دو یا چندتا فاعل توسط and به هم لینک میشوند، فعل باید به صورت جمع بیایند.

.Bill and Karen were introduced by a mutual friend

(بیل و کارن توسط دوست مشترکشان معرفی شدند)


در گرامر زبان انگلیسی استثنائی که در این باره وجود دارد، فقط برای هنگامی است که فاعل یک عبارت خاص است که به عنوان یک فاعل مفرد محاسبه میشود و باید فعل مفرد بگیرد. به مثال زیر توجه کنید.

.Fish and chips is a British food

(چیپس و ماهی یک غذای بریتانیایی است)


در گرامر زبان انگلیسی وقتی که فاعل های ما در جمله توسط or به هم مرتبط میشوند، معمولاً فعل به آن فاعلی که به آن نزدیک تر است اشاره دارد و بر اساس آن میتواند مفرد یا جمع باشد.

.It’s pleasant when my son and my friends dream about a good future

(لذت بخش است وقتی که پسرم و دوستانم درباره آینده ای خوب رویاپردازی میکنند)

.Parents or anyone else tells a lot about my life

(والدین و هرکسی درباره زندگی من زیاد حرف میزند)


وقتی که فاعل های ما در گرامر زبان انگلیسی دوتا اسم مفرد هستند، فعل باید مفرد باشد.

.A dog or cat is just an animal

(سگ یا گربه فقط یک حیوان است)


در گرامر زبان انگلیسی گاهی اوقات فعل از فاعل توسط عبارت هایی مثل عبارت های زیر جدا میشود.

As long with, as well as, besides, not and etc

این عبارات بخشی از فاعل نیستند. پس وقتی که فاعل مفرد است، آن ها را نادیده بگیرید و فعل را مفرد بیاورید.

.Excitement, as well as nervousness, is the cause of her shaking

(هیجان به اندازه عصبی بودن دلیل لرزش او است)در گرامر زبان انگلیسی چه موقع از این عبارت ها استفاده کنیم؟

There is

There are

Here is

Here are

Where is

Where are


در عباراتی که با here و there شروع میشوند، فاعل درست از فعل پیروی میکند.

.There are four hurdles to jump

(پنج مانع برای پریدن هست)

.There is a high hurdle to jump

(یک مانع بلند برای پریدن هست)

.Here are the keys

(کلیدها اینجا هستند)

.Here is the key

(کلید اینجاست)

?Where are my keys

(کلیدهای من کجا هستند)

?Where is my key

(کلید من کجاست)

در گرامر زبان انگلیسی شکل here’s, there’s, where’s میتوانند شکل کوتاه شده has یا is باشند. عبارت there’s در گرامر زبان انگلیسی غیررسمی، به عادت های بد منجر میشود.

.There’s a lot of people here today

(مردم زیادی امروز اینجا هستند)


مراقب باشید که در گرامر زبان انگلیسی از فعل های مفرد به جای فعل های جمع استفاده نکنید.

در گرامر زبان انگلیسی برای بیان فاصله ها، وقفه های زمان، مبالغ پول و غیره از فعل مفرد استفاده میکنیم، چراکه به عنوان یک واحد در نظر گرفته میشوند.

.Three miles is too far to walk

(3 مایل برای راه رفتن زیاد است)

.Five years is the good opportunity

(5 سال فرصت خوبی است)

.Ten dollars is a high price

(ده دلار قیمت زیادی است)


در گرامر زبان انگلیسی اگر که اسم بعد از of مفرد باشد، از فعل مفرد و اگر که فعل جمع باشد از فعل جمع استفاده میکنیم.

.A lot of the pie has disappeared

(بخش زیادی از پای ناپدید شده است)

.A lot of the pies have disappeared

(بخش های زیادی از پای ناپدید شده اند)


Either و neither در گرامر زبان انگلیسی

Either در گرامر زبان انگلیسی به معنی آن یکی یا دیگری است. به طور مشابه neither حالت منفی either است، به معنی آن یکی هم نه».

وقتی که این دو کلمه در جمله به عنوان وابسته اسم بدون of می آیند، شما باید همیشه از اسم و فعل مفرد استفاده کنید.

.Neither kid seems that bothered by it all

(هیچ یک از بچه ها به نظرنمی آمد ناراحت شده باشند)

.There is little evidence that either parents has done that

(مدرک کمی هست که هر یک از والدین آن را انجام داده باشند)


در گرامر زبان انگلیسی دو عبارت neither of و either of توسط اسم و ضمیر جمع دنبال میشوند. در زبان انگلیسی رسمی و نوشتار، فعل باید مفرد باشد.

.I think either of them is qualified

(فکر میکنم هردوی آن ها تائید صلاحیت شده باشند)

.Neither of her ex-boyfriends was attractive

(هیچ یک از دوست پسرهای قبلی او جذاب نبود)

 

 این استفاده از فعل جمع در گرامر زبان انگلیسی در این جمله ها بیشتر غیررسمی است، ولی منابع گرامر میگویند که اگر برای تأکید بر روی چیزی از آن استفاده کنید، ایرادی ندارد.

.Neither of his parents drink or smoke

(هیچ یک از والدین او نه سیگار میشکند نه مشروب میخورند)

?Do either of these machines work

(آیا هردوی این ماشین ها کار میکنند)


در ساختارهای neither nor و either or شما میتوانید از فعل جمع یا مفرد استفاده کنید که باید با فاعل شما هماهنگ باشد.

.It’s one of the best songs that either he or anyone else has composed

(این بهترین آهنگی است که او یا دوستانش تا به حال ساخته اند)

.Neither the politicians nor their advisers are able to work well

(نه سیاستمداران نه مشاورانشان نمیتوانند خوب کار کنند)


در گرامر زبان انگلیسی گاهی ترکیبی از فاعل جمع و مفرد وجود دارد. بعضی از منابع میگویند که شما باید از قوانین که تا الآن باهم یاد گرفتیم استفاده کنید، پس اگر آخرین فاعل شما مفرد است، باید از فعل مفرد و اگر فاعل شما جمع است، از فعل جمع استفاده کنید.

.Either his drawings or the map is inaccurate

(چه طراحی او چه نقشه دقیق نیستند)

.Neither she nor her sisters were aware of that

(نه او نه خواهرانش از آن آگاه نبودند)


هرچند برخی معتقدند که فعل جمع در دو جمله بالا بهتر است.


در گرامر زبان انگلیسی ما همیشه از فعل جمع برای فاعلی که از ساختار زیر ساخته میشود، استفاده میکنیم.

The + adjective

.The rich are always happy

(ثروتمندان همیشه خوشحال اند)

دانلود این مقاله

با نظراتتون در پائین این صفحه به ما انرژی بدین.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم.