تلفظ the


دانلود ویدیو تلفظ the

تلفظ the در زبان انگلیسی به دو صورت است.

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.

اگر بعد از the یک کلمه با حروف صدادار بیاید، تلفظ "ذی" است و اگر غیر از این باشد، تلفظ "ذِ"است.