معنی alright + تلفظ و توضیحات دقیق

دانلود ویدیو


معنی کلمه alright میشود:بسیار خب!

alright نکته تلفظی بسیار مهمی دارد که در ویدیو کامل آن را توضیح دادیم.