استثناها در گرامر زبان انگلیسی برای استفاده از وابسته اسم

اول از همه باید مقاله وابسته اسم در گرامر زبان انگلیسی را بخوانید.

در موارد زیر از the استفاده نمیکنیم


1. اسم کشورها اگر که مفرد باشند

.Germany is an important country

(آلمان یک کشور مهم است)


2. با اسم زبان کشورها

.English uses many Latin words

(زبان انگلیسی از تعداد زیادی از لغات لاتین استفاده میکند)


3. با اسم وعده های غذایی

.Lunch is at midday

(وقت ناهار در وسط روز است)


4. با اسم افراد اگر که مفرد باشد

.John is coming to the party

(جان به جشن می آید)


5. با القاب و اسامی

.President Kennedy was assassinated in Dallas

(رئیس جمهور کندی در دالاس ترور شد)


6. بعد از مالکیت ‘s

.Peter’s house

(خانه ی پیتر)


7. با شغل ها

.Engineering is a useful job

(مهندسی شغل کاربردی است)


8. با اسم فروشگاه ها

.I'll see you at drugstore

(تو را در داروخانه خواهم دید)


9. در گرامر زبان انگلیسی با سال ها

.Year 1948 was a wonderful year

(1948 سال زیبایی بود)


10. در گرامر زبان انگلیسی با اسامی غیرقابل شمارش

.Rice is the main food in Asia

(برنج غذای اصلی در آسیاست)


11. با اسم کوه های شخصی، دریاچه ها و جزیره های شخصی

?Have you visited Long Island

(آیا تا به حال از جزیره لانگ دیدن کرده ای)


12. با اسم بیشتر شهرها، خیابان ها، ایستگاه ها و فرودگاه ها

.She lives in Florence

(او در فلورانس زندگی میکند)


13. با اسم ورزش ها و بازی ها

.He plays soccer every morning

(او هر روز صبح فوتبال بازی میکند)


حرف تعریف مبهم و مشخص

a/an
حرف تعریف مبهم
The
حرف تعریف مشخص


A/an

در گرامر زبان انگلیسی از a پیش از اسم هایی که با حروف صامت شروع میشنود، استفاده میکنیم و از an برای حروف صدادار استفاده میکنیم

(یک پسر) A boy

(یک سیب) An apple

(یک ماشین) A car

(یک پرتقال) An orange


نکته: در گرامر زبان انگلیسی، ما قبل از اسم هایی مثل hour که h آن ها تلفظ نمیشود، از an استفاده میکنیم. قبل از اسم هایی مثل Europe که ابتدای آن ها صدای you میدهد، از a استفاده میکنیم.


کاربردهای حرف تعریف مبهم در گرامر زبان انگلیسی

برای اشاره کردن به چیزی که برای اولین بار است اسم آن را میبریم

.An elephant and a mouse fell in love

(یک فیل و یک موش عاشق شدند)


برای اشاره کردن به عضو خاصی از گروه یا کلاس که شامل موارد زیر است

با اسم های مشاغل

.John is a doctor

(جان یک دکتر است)


با مذاهب و ملیت ها

.John is an Englishman

(جان یک مرد انگلیسی است)


با آلات موسیقی

.I was playing a Guitar

(من گیتار مینواختم)


در گرامر زبان انگلیسی برای اشاره کردن به نوعی یا مثالی از چیزی

.The mouse had a tiny nose

(موش یک بینی کوچک داشت)


در گرامر زبان انگلیسی با اسم های مفرد بعد از کلمات such و what

.She’s such a beautiful girl

(او یک دختر زیباست)


برای رعایت گرامر زبان انگلیسی وقتی که به معنای یک هنگام اشاره به یک شخص یا شی است.

.I’d like an orange

(من پرتقال دوست دارم)

دانلود این مقاله
حتماً در پائین این صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

در دوره راز گرامر کامل به این موضوع پرداخته ایم