وابسته اسم


وابسته های اسم در گرامر زبان انگلیسی، کلماتی هستند که در مقابل اسم قرار میگیرند تا آن را واضح کنند.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان