صفت های تفضیلی


صفت های تفضیلی در گرامر زبان انگلیسی برای مقایسه دو مورد استفاده میشوند و برتر یا بدتر بودن را بیان میکنند.


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438