قیدها


قیدها در گرامر زبان انگلیسی بیان کننده حالت و مکان و زمان انجام کاری هستند و میتوانند در جمله حذف شوند و تغییر معنایی ایجاد نمیکنند.


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438