Question tag


در زبان فارسی یک عبارت داریم "مگه نه؟". در گرامر زبان انگلیسی برای بیان این عبارت شیوه های مختلفی وجود دارد.


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438