hi

سلام به انگلیسی میشه چی؟

/ways-to-say-hello-hi-hey

7 راه برای سلام کردن در انگلیسی


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉