یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی

آموزش زبان:Fight song Rachael Platten

/englishinstruction-fight-song-rachael-platten

متن و ترجمه آهنگ Fight song از Rachael Platten


آموزش زبان:Wake me up Avicci

/englishinstruction-wake-me-up-avicii-translation

آموزش زبان:Wake me up Avicci


Sarah Farell

/sarah-farell-faded-persiansubtitled

یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی های آمریکایی:Faded


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉