گرامر direct speech

indirect question گرامر + توضیحات فوق العاده ساده

/english-grammar-direct-and-indirect-speech-2

indirect question گرامر


indirect question گرامر + بهترین توضیحات و مثال ها

/english-grammar-direct-and-indirect-speech

indirect question گرامر


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438