گرامر both and

گرامر no و any-ضمیر اشاره به انگلیسی + توضیحات ساده و روان

/english-grammar-indefinite-pronouns-and-pointing-pronouns

گرامر no و any-ضمیر اشاره به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438