کشورها

اسم تمام کشورها به انگلیسی

/names-of-countries-in-english

اسم و صفت کشورها و قاره‌ها به انگلیسی


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉