چرا و کی T مانند D تلفظ میشود

چرا T صدای D داره؟

/why-does-t-sound-like-d-in-english

چرا T صدای D داره؟


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها