همه

انگلیسی همه-گرامر all + توضیحات فوق العاده عالی

/english-grammar-all

در گرامر زبان انگلیسی، all به سه یا بیشتر از سه مورد اشاره دارد.


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها