موافقم در انگلیسی

موافقم در انگليسي + مثال عالی و توضیحات کامل

/i-agree-with-you

آموزش زبان انگلیسی:باهات موافقم!چطوری در زبان انگلیسی بگیم"باهات موافقم"؟


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها