فاعل در زبان انگلیسی

فعل و فاعل در زبان انگلیسی + بهترین توضیحات

/english-grammar-verbs-2

در گرامر زبان انگلیسی فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشد.


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438