ضمیرها

ضمیرها در زبان انگلیسی + توضیحات کامل و عالی

/english-grammar-pronouns

ضمیرهای متنوعی وجود دارد. هر کدام قاعده مخصوص به خود را دارند.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان