ضمایر ملکی در انگلیسی

صفت ملكي در زبان انگليسي + توضیح فوق العاده کامل

/english-grammar-possessive-adjectives-and-possessive-pronouns

صفت ملكي در زبان انگليسي


ضمایر ملکی انگلیسی در جدول + عالی ترین مثال

/english-grammar-possessive-pronouns-and-reflexive-pronouns

ضمایر ملکی انگلیسی در جدول


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438